Home

Master deltid ledelse

Ta en master i styring og ledelse ved OsloMet

 1. Du velger selv om du vil ta masterstudiet på deltid over tre år, eller om du ønsker en raskere studieprogresjon. Velger du å ta studiet på fulltid, kan du fullføre det i løpet av halvannet år. Studiet gir deg totalt 90 studiepoeng og består av: Tre obligatoriske fellesemner (10 studiepoeng hver
 2. istrasjon
 3. Master i ledelse tilbys på deltid og kan kombineres med arbeid. Master i ledelse har sin særegenhet ved at det er bygd opp slik du får muligheten til å opparbeide deg breddekunnskaper knyttet til offentlig sektors organisering og virkemåte, samtidig som du gjennom valg av spesialiseringsretning kan spesialisere deg sektorspesifikt, tematisk og teoretisk
 4. Executive master i verdibasert ledelse - studieløp 90 studiepoeng (heltid/deltid): Normert gjennomføringstid på deltid er 3 år med 30 studiepoeng per år. Normert tid på heltid er 2 år med 60 studiepoeng første året og 30 studiepoeng andre året
 5. Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk, norsk eller matematikk. Masterprogrammet i undervisning er et deltidsstudium over 4 år skal videreutdanne allmennlærere for undervisningsoppgaver på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i videregående skole. Du kan velge mellom fordypning i engelsk, norsk eller matematikk
 6. Master i maritim ledelse Dette er masterstudiet for deg som sikter mot lederstillinger i maritim sektor - en internasjonal næring med globale utfordringer og muligheter. Velg det studiet som passer for deg. Vi tilbyr master i maritim ledelse på heltid eller deltid, og du velger enten kommersiell eller teknisk spesialisering
 7. Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse: Master, 2 år : Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Master i strategisk HR: Master, 2 år : Høyskolen Kristiania : Lokalt opptak : Lokalt opptak : Master i verdibasert ledelse, deltid

LEDELSE, DELTID (Master) - Skoler Studier Utdanning

 1. Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor
 2. Med en master i organisasjon, ledelse og arbeid får du et solid faglig grunnlag og reell erfaring med å forstå og håndtere kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv. I masterprogrammet vektlegges kritisk organisasjonsteori og nyere organisasjonssosiologi. Studieprogrammet gir deg.
 3. Master i økonomi og ledelse - siviløkonom - deltid Ønsker du å bli siviløkonom ved siden av full jobb? Da kan du ta en Master i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Innlandet
 4. Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Fakta om programmet Studiepoeng: 120 Studiets varighet: 4 år Studiestart: Høst 2020 Undervisningsspråk: Norsk, men deler av undervisningen kan foregå på engelsk. Studiested: Halden Åpner for søking: 1.
 5. istrasjon og organisasjon
 6. Ledelse er et erfaringsbasert masterprogram som skal hjelpe deg med å videreutvikle din ledelseskompetanse. Gjennom å utvikle et helhetlig, tverrfaglig og etisk reflektert perspektiv på ledelse, organisering og styring, lærer du å beskrive og forstå hvordan organisasjoner fungerer i ulike kontekster, og hvordan lederen kan være med på å påvirke dette
 7. Master i verdibasert ledelse, deltid. Universitet og høgskole. Med en master i verdibasert ledelse får du mange og varierte karrieremuligheter. Gjennom studiet ønsker vi å supplere tradisjonell ledelsesutdanning med et fokus på organisasjoners grunnleggende verdier.Ta master på 90 studiepoeng eller 120 studiepoeng

Master i Ledelse - Universitetet i Agde

Digitalisering øker kravet til god IT-styring, fordi hele organisasjonen blir berørt. På dette kurset lærer du å gjøre dette på en systematisk måte, og vi gir deg verktøy for analyse og styring. Vi bygger på den nyeste forskningen, på anerkjente rammeverk og på gode norske eksempler. Ved vår campus i Vestfold kan du ta master i innovasjon og ledelse både på heltid og deltid. Studiet passer deg som har minst to års erfaring fra offentlig, privat eller frivillig sektor. Du utvikler din kompetanse i håndtering av arbeidslivets reformer, omstillinger og samarbeidsutfordringer i og på tvers av sektorer og virksomheter Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse Fakta om programmet Studiepoeng: 120 Studiets varighet: 2 år Masterstudiet i samfunnsendring, organisasjon og ledelse tar som utgangspunkt at verden for de fleste, også beslutningstakere i næringsliv og forvaltning, i dag oppleves som kompleks og foranderlig

Master i verdibasert ledelse - VID vitenskapelige høgskol

 1. En master i ledelse gir deg kunnskap om hvordan du kan utøve ledelse i og av organisasjoner, i tillegg til å samspille med aktuelle interessenter i omgivelsene.. Gjennom studiet får du oversikt over hva ledelse innebærer fra et helhetlig perspektiv, innblikk i de mest aktuelle teoriene på feltet, og tilgang til en verktøyskasse som vil gjøre deg i stand til både å utøve ledelse i.
 2. Årsenhet i ledelse passer for alle som er eller har ambisjoner om å bli leder, og som ønsker faglig løft innen moderne ledelse. Det er fordel å inneha noen års arbeidserfaring. På samlingene får du mulighet til å knytte personlige kontakter og utveksle erfaringer med motiverte medstudenter fra privat og offentlig sektor
 3. Har du lederstilling i helsesektoren, eller vil kvalifisere deg for lederoppgaver? Erfaringsbasert master i helseledelse, kvalitetsforbedring og helseøkonomi er en bred lederutdanning på deltid. Du kan ta enkeltkurs eller fullt masterprogram. Nytt opptak til våren, med oppstart høsten 2021
 4. 215 253 (deltid) Hva lærer du? I årsstudiet kan du velge mellom emner som organisasjon, bedriftsøkonomi I m/IKT og bedriftsøkonomi II, samfunnsøkonomi, forretningsjuss, ledelse, markedsføring og entreprenørskap
 5. En master er en grad som bygger på en bachelorgrad og som kan oppnås etter 2 års høyere utdanning. I Norge kan man studere på dette nivået på enten høyskole eller universitet. Vi tilbyr masterstudier på heltid og deltid
 6. Ta en helhetlig mastergrad på deltid. Å ta en MBA eller master ved NHH Executive betyr at du får tilgang til et unikt læringsmiljø, Executive Master i ledelse - Utdanningsledelse. Har du tatt Nasjonal utdanning for rektorer, Styrerutdanningen eller Bergen kommune lederskole og har lyst på mer.

Masterprogram på deltid Etter- og videreutdanning

På vei mot unik mastergrad - INN

Master i maritim ledelse - Universitetet i Sørøst-Norg

Master i ledelse - spesialisering i Helseledelse, gir deg gir deg kunnskap om ledelse, reformer og endring i helsetjenesten. Studiet tilbys på deltid, med et emne à 10 studiepoeng per semester. Alle emner som inngår i studiet kan tas som enkeltemne, med unntak av masteroppgave At mange jobber deltid er en av de største utfordringene norske kommuner har som arbeidsgivere. Ledelse og organisering. Som leder er du en sentral rollemodell og kulturskaper i organisasjonen. God ledelse handler om å legge til rette for mestring, motivasjon og bidra til at medarbeiderne opplever å få brukt og utviklet egen kompetanse Master i offentlig ledelse sætter fokus på de udfordringer, du står overfor som leder. Udvikl dine kompetencer inde for politisk og strategisk ledelse VID vitenskapelige høgskole tilbyr over 50 studier fordelt på fire byer, Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger, og en rekke fagområder

Master i folkehelsevitenskap har fokus på helsefremming og forebygging. I tillegg til de tradisjonelle områdene som er relevante for folkehelsevitenskap, slik som miljørettet helsevern, vektlegges folkehelse i planarbeid og faktorer som kan fremme helse i befolkningen, det være seg omgivelser, miljø, aktivitet og deltagelse Deltid Timeplan. Denne timeplanen viser timeplan for første studieår. Endringer kan forekomme. Logg inn for å se din timeplan. - logg inn for å se din timeplan. Den eksterne timeplantjenesten er utilgjengelig. Timeplanen er generert fra mellomlagrede data og kan være mangelfull eller feil - Master i ledelse, får bare vaskejobber Les hva ekspertpanelet rådet Vegar og andre til når det gjelder studier og karriere. 11 min Publisert: 14.04.11 — 12.38 Oppdatert: 7 år side

Videreutdanninger i ledelse, organisasjon, administrasjon

Master (toårig) Deltid, tar 4 år. Eiendomsutvikling gir deg en Du vil blant annet kunne arbeide med utvikling og ledelse av eiendomsprosjekter Oppbyggingen av den 4-årige masteren i eiendomsutvikling deltid tar utgangspunkt i en forutsetning om at dette studietilbudet skal utvikles på en slik måte at fagtilbudet kan være. Master in Supply Chain Management (MDSC) oppnår en delikat balanse mellom teknisk innhold, avgjørende for styring av forsyningskjeden, og ledelsesferdigheter, som økonomi, strategi, ledelse, forhandlinger, økonomiske omgivelser eller beslutninger. Masteroppgave - Master i innovasjon og ledelse Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Innovasjonspraksiser i IKT-bedrifter Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Fakultet for Økonomi og samfunnsvitenskap Master i Innovasjon og Ledelse, Institutt for økonomi og ledelse Emne/fagkode: ML-OPP5000, Kandidatnummer: 7501 Juni/201 Med erfaringsbasert masterprogram i organisasjon og ledelse ved NTNU kan du studere ved siden av jobb. Organisasjon og ledelse - master på deltid NTNU University. Loading.. Studiet skal bidra til å sette ledelse og lederatferd inn i en organisatorisk og samfunnsmessig kontekst, og gi ledere innenfor helse- og omsorgssektoren økt faglig innsikt og personlig trygghet. Studenter som ønsker å fullføre Master i helse- og sosialfag - meistring og myndiggjering ved Høgskulen i Volda, vil få studiet automatisk godkjent innenfor denne graden

Master. Gjennom et nordisk samarbeid mellom Ansgar Teologiske Høgskole (ATH) i Kristiansand, Örebro Teologiska Högskola (ÖTH) i Sverige og Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) tilbys master i ledelse og menighetsutvikling. Det er ATH som har den formelle godkjenningen av studiet, og vil således utstede vitnemål til ferdige studenter Lukk meny Cookies For å gjere nettsidene våre best mogleg, brukar vi informasjonskapslar (cookies). I personvernerklæringa vår kan du lese om korleis vi brukar dei og gjere om på valet ditt Master i barnehageledelse Beskrivelse av studiet Mastergradsstudium i barnehageledelse (120 studiepoeng) skal kvalifisere studentene til å ta lederstillinger innen barnehagesektoren på en måte som sikrer og utvikler høy kvalitet i arbeidet

Master i offentlig ledelse og styring (MPA - 90 stp

Master i økonomi og ledelse - siviløkonom

Master i helseledelse gir deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Du får økt forståelse for endringspresset som ledere i helse- og sosialtjenestene står overfor, blant annet gjennom sterkere krav til myndiggjøring av brukere/pasienter og ansatte, innovasjon, pasientsikkerhet, og en ledelse som er bærekraftig Vi har studert hva sentrale aktører i norsk næringsliv mener er viktig for å lykkes med ledelse av digital transformasjon ved å kartlegge deres forestillinger og perspektiver på ledelse. Videre har vi sett på hvorvidt disse perspektivene samsvarer med teoretiske bidrag om ledelse, digitalisering og digital transformasjon Master I Mote Ledelse (Deltid) Kontakt skolen. Startsiden › Master › Forvaltning innen moteindustrien › Master I Mote Ledelse (Deltid) Generelt Programbeskrivelse Om skolen Still et spørsmål Kontakt skolen. Generelt. 2 steder tilgjengelige. Les mer om dette programmet på skolens hjemmeside. Kravene til lederne i den offentlige sektor er større end nogensinde. Det er reformernes tid og i alle dele af den offentlige sektor er der et øget forventningspres fra brugere, borgere, medarbejdere, politikere og samfundet generelt. Forventninger om professionel ledelse, effektiv kommunikation, medarbejderudvikling, smidige organisationer og strategisk tænkning. Master i offentlig ledelse. en åpen og samfunnsansvarlig ledelse, der økonomiske og andre mål for den enkelte virksomhet balanseres mot allmenne og samfunnsmessige verdier som miljø, trivsel, velferd, rettferdighet, deltakelse og medvirkning

Deltid programmer . Deltid Master of Business Administration og Deltid Executive-Masters of Business Administration er utdannet grader gitt av handelshøyskoler organisert rundt en fleksibel timeplan.. Gjennomføringen av et Deltid MBA eller Deltid EMBA kan resultere i betydelig bedre karrieremuligheter Deltid. 18 måneder. Fransk . Nettstudier Les mer Dette Executive Master (EMBA) i ledelse og endringsledelse diplom Studiet er ideelt for studenter som jobbet direkte etter videregående skole i minst 5 år i en lederstilling i samme felt eller lignende. Studieprogrammet master i ledelse og menighetsutvikling er tenkt både som en utdanningsvei for ledere og som en etter/ videreutdanning for den som er i jobb eller virke. Det organiseres slik at det er mulig å studere både på full tid og deltid. Undervisningen vil bestå av konsentrerte intensivuker med obligatorisk fremmøt

På nett PhD program i Ledelse. Ph.D. / doktorgrad i ledelse konsentrerer seg om å utforske avanserte ledelsesstrategier og spørsmål om eierstyring og selskapsledelse som hjelper elever når de designer, gjennomfører og bruker innovativ og praksisorientert forskning Deltid Postgraduate Diplomkandidat i Ledelse i Kuwait. ACADEMICCOURSES. Powered by Keystone. Logg på. Registrer. Courses Master PhD Law Bachelor MBA Healthcare Online For institusjoner.

Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år

Master i økonomi og ledelse - Siviløkonom - INN

Bli siviløkonom på deltid

Ledelse i helse- og sosialtjenesten 60 studiepoeng. Nettbasert, deltid over ett år; Oslomet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus) Maste r i biomedisin120 studiepoeng. Heltid eller deltid. Alle kan søke enkeltemneopptak i fag tilbudt gjennom master i biomedisin. Bakteriologi og antimikrobiell resistens 10 studiepoeng. Heltid Master of Public Governance Kommunikation og ledelse - OLM-fag Gennem modulet opnår du viden om og forståelse for kommunikationens betydning og former i et moderne, kommunikativt differentieret samfund og i en offentlig og politisk kontekst Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse Studiepoeng 120. Organisering Heltid/Deltid. Søknadsfrist 15. april. Oppstart Høst 2020. Du får avansert kunnskap og innsikt i virksomheters verdiskaping. Du ønsker deg en lederrolle i privat eller offentlig virksomhet Master i ledelse, Kristiansand, Norway. 139 liker dette. Master i ledelse er et erfaringsbasert masterprogram ved Universitetet i Agder,spesielt tilpasset for deg som ønsker å kombinere jobb og og..

Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng

Master i offentlig ledelse Type: Masteruddannelse Varighed: 2 år på deltid ECTS: 60 Adgangskrav: Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring Økonomi: Deltagerbetaling på ca. 144.000 kr. SVU kun i særlige tilfæld Om utdanningen Årstudiet i praktisk teologi og ledelse er også første året på en bachelor. Året vil bestå av intensive studieuker ca. hver tredje uke, der det er fokus på samspillet mellom undervisning - praksis - mentorering. Det vil bidra til en leders karakterbygging, der målet er at du skal lære hvordan du kan lede seg selv og andre UiS har et variert studietilbud. Vi vil gi deg en utdanning som er nyskapende og relevant for arbeidsmarkedet Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Utvekslingssemester 3. semester Hvorfor et utenlandsopphold? Den norske barnehagehverdagen er i høyeste grad internasjonal med behov for personale med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av barn Master i økonomi og ledelse med spesialisering i økonomistyring Hjem > Heltid/Deltid. Søknadsfrist 15. april. Oppstart Høst 2020. Du får avansert kunnskap og innsikt i virksomheters verdiskaping. Du ønsker deg en lederrolle i privat eller offentlig virksomhet

Master i organisasjon og ledelse - studentum

Ledelse Noen på deltid er lønnsomt Hva er den optimale andelen deltidsansatte dersom lønnsomhet er målet? 1 min Publisert: 16.12.18 — 20.46 Oppdatert: 2 år siden. Som amerikansk deltidsansatt, hvorfor. Mastergrad er i mange land betegnelsen på en høyere grads utdanning, som regel av 5-6 års varighet totalt.Graden er vanligvis det andre nivået i en utdanning ved et universitet eller høgskole.Graden kan være undervisnings- og eksamensbasert i sin helhet, bare basert på oppgaveskriving (det er da som regel snakk om 1-2 årige grader man tar på toppen av annen utdannelse) eller, som.

Master i Uddannelsesledelse er for ledere og mellemledere i pædagogiske organisationer. Fokus er på ledelses- og organisationsteori og ledelse af profesionelle Bachelor i militære studier med fordypning i ledelse - Marineingeniør våpensystemer, elektronikk og data. Heltid. Bachelor. Master i militære studier (deltid) Deltid. Mastergrad. 6 semester (3 år) Samlingsbasert påbyggingsstudium av flygere og navigatører. Deltid, Samlingsbasert

Ledelse - erfaringsbasert master Ui

For opptak til master i organisasjon og ledelse gjelder følgende opptakskrav: Søkere må, i tillegg til generell studiekompetanse, ha bachelorgrad, cand. mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller utdanning som iht. §3-5 i UH-loven er godkjent som jevngod med de nevnte grader eller yrkesutdanning Med en master i it lærer du, hvordan du som leder navigerer i et komplekst landskab mellem it, forretning og udvikling. Det er et område med mange forskellige interessenter, og du lærer at bl.a. at forholde dig til krav og strategier fra den overordnede virksomhedsledelse og at samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og leverandører Master i Ledelse består af 8 felter, en individuel eksamen og en teameksamen. Felt 1 - Ledelse i perspektiv, hvorfor og hvordan. Felt 1 giver dig et overblik over lederrollen, et fundament for at forstå og fordybe dig i rollen og en indledende mulighed for at forholde dig til dig selv som leder og dine bevæggrunde for at tage en lederfunktion på dig

Masteravhandling i erfaringsbasert master i kirkelig undervisning: (15 stp) 5.sem. K5720 Kristen livstolkning og livsmestring (15 stp) 4.sem. PED5550 Kateketen i kirkerommet (15 stp) 3.sem. TEOL5580 Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner (10 stp) TEOL5550 Sjelesorg og diakoni i møte med barn, unge og familier (5 stp) 2.sem. K571 Master i Pædagogisk Ledelse (MPL) henvender sig til dig, der arbejder med pædagogisk ledelse i ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, grundskolen eller dagtilbud. Du kan arbejde i både offentligt eller privat regi. Du vil opnå en lang række ledelsesmæssige færdigheder og teoretisk og metodisk indsigt i fx læringsledelse, pædagogisk medarbejderudvikling, institutionsudvikling og. 2 år deltid (60 stp.) Videreutdanning: Epilepsi og rehabilitering: 3-årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning eller tilsvarende: 1 år deltid (30 stp.) Master: Læring i komplekse systemer: Bachelor eller tilsvarende: 2 år heltid (120 stp.) / 4 år deltid (120 stp.) Videreutdanning: Personalledelse for helse- og sosialsektore Studiet er nett- og samlingsbasert og kan gjennomføres mens du er i jobb. Du får svært etterspurt kompetanse og blir en viktig ressurs for bedriften din. Du får praktisk kompetanse innen ledelse, markedsføring, økonomi og logistikk. Studiet har en tverrfaglig orientering og er i stor grad prosjektorientert. Det betyr blant annet at problemstillinger fra studentenes arbeidsplasser kan. Master i ledelse. LEDELSE master, erfaringsbasert Spesialisering i: > Barnehageledelse > Helseledelse > Kommunal ledelse > Kulturledelse > Skoleledelse DELTID

Universitetet i Stavanger - Barnehagevitenskap, deltid

3 år heltid/ 4 år deltid 180 sp: Verdibasert ledelse: Master: Bachelor el. tilsv. samt 2 års relevant praksis. 4 år deltid 120 sp: Årsenhet i diakoni : Bachelor i helse-, sosial- og pedagogisk utdanning el. tilsv. Teologisk utdanning i tillegg tilsv.min. kristendomskunnskap grunnfag vi ha fortrinnsrett. 1 år heltid/ 2 år deltid 60 s Lanserer master i grønn ledelse Av Camilla Skjær Brugrand 17. september 2020, 13:23 I samarbeid med Future Leaders Global, som driller unge ledere i å tenke bærekraft i alt de gjør, lanserer Høyskolen Kristiania en master i praktisk ledelse EVU-Ledelse:Fakultetsbrosjyre. 01-04-09. 12:23. Side 3. LEDELSE, MASTER. ERFARINGSBASERT STUDIUM: 90 sp (studiepoeng). Deltid (3,5 - 4 år) STUDIESTED: Oslo og Kristiansand UNDERVISNING. Master HD og Diplom Deltid Adgangsgivende kurser Tilvalg/Sidefag Studiestart Legater og fonde Digitalt eksamensbevis Master i offentlig ledelse. Her kan du læse alt om masteruddannelsen Ledelse - nyttige og lærerike artikler om ledelse. Trykk på det enkelt symbol for hurtigvisning. Trykk på boksen over symbolet for å gå til den enkelte guide

Ledelse er knyttet til å ha ansvar for resultater i organisasjoner. Begrepet ledelse kan referere både til menneskene som har dette ansvaret, og til det å utøve ledelse. Ledelse kan omfatte ulike oppgaver og funksjoner, men sentralt i all ledelse er å ta beslutninger, samle folk i organisasjonen om avgjørelser og mål, og ikke minst ta ansvar for både resultater og hendelser i og rundt. Spesialpedagogikk, master - deltid Tweet. Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel Studiet er samlingsbasert og kan gjennomføres både på deltid (8 semester) og heltid (5 semester). Det er vanligvis 9 hele samlingsdager pr semester. Samlingene legges til ukedager og settes gjerne opp 2-3 dager etter hverandre. Søknadskoder: 6142 Master i pedagogikk - Spesialpedagogikk heltid; 6143 Master i pedagogikk - Spesialpedagogikk deltid Master i militære studier (deltid) Du gjennomfører masteren ved siden av jobb, over 6 semestre i løpet av 3 år. Det er et fleksibelt opplegg tilpasset deg som er ansatt i Forsvaret og som ønsker å utvikle deg akademisk mens du er i et karriereløp Master. Diplomstudiet i utøving Heltid, 2 år European Chamber Music Master (ECMAster) Heltid, 2 år Masterstudiet i dirigering Heltid, 2 år Masterstudiet i kirkemusikk Deltid, 3 år Masterstudiet i komposisjo

Deltid BBA i Ledelse i Spania. List opp programmene dine keyboard_arrow_lef De siste tiårene har mange ledere undersøkt sin egen lederstil basert på ledelsesmodellen situasjonsbestemt lederskap. De to økonomene Hersey og Blanchard (Hersey & Blanchard 1993) står bak teorien om at det ikke finnes én bestemt lederstil, men at det er hvordan man tilpasser seg og håndterer ulike situasjoner og mennesketyper som fører til lederens fremgang

Forfatter Jon-Arild Johannessen

Økonomi, markedsføring og ledelse Økonomi og Ledelse - enkeltemner kan tas Heltid/deltid 60/emner Nord universitet - Steinkjer Deltid, fra høsten 2020 Organisasjon og ledelse - enkeltemner kan tas Informasjonsbehandling Nettbasert Master of Technology Management (MTM) NTNU/NHH DOKTORGRAD PHD Offentlig sektor diginn@nord.n Varighed: Master i offentlig ledelse kan tages på deltid inden for en periode mellem 2 og 6 år. Uddannelsen kan enten tilrettelægges som et 2-årigt forløb med en arbejdsbelastning på 20-25 timer om ugen eller som et mere fleksibelt forløb

Human resource management er et valgfag på akademiuddannelsen i ledelse. Faget består af 10 ECTS. Eksamenen er en mundtlig prøve på baggrund af en individuel erhvervscase og er med intern censur. Fag. Obligatoriske fag. Afgangsprojekt (10 ECTS) Det strategiske lederskab (10 ECTS Master i innovasjon og ledelse. Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter. Søk i denne samlingen: Søk Nye registreringer. Bærekraftig innovasjonspolitikk for fremtidens næringsliv. Afzal, Adnan; Arstad, Bjørn (Master thesis, 2020) Denne masteroppgaven er et. Søg efter nye Deltid ledelse-jobs i Norge. Bekræftede arbejdsgivere. Gratis, hurtig og nem måde at finde et job med mere end 15.800 opslag i Norge og andre store byer i Danmark Deltid og permisjon Det er mulig å søke om deltidsstudier og permisjon fra studiet. Frist 1. september og 1. februar, eventuelt rett etter kontraktsinngåelse eller mottatt dokumentasjon. Deltidsstudium. Du kan søke til programrådet om å få gjennomføre masterstudiet på deltid

Studier ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk - NTNUHanne K

Masteroppgaven Politisk ledelse i et kvinneperspektiv er en studie av kvinneandelen i politiske lederposisjoner i Alta kommune for perioden 1999-2007. I oppgaven rettes fokuset mot hva som kan forklare den lave kvinneandelen i sentrale politiske lederposisjoner, som omfatter tre kommunevalgperioder Master i ledelse, Kristiansand, Norway. 139 likes. Master i ledelse er et erfaringsbasert masterprogram ved Universitetet i Agder,spesielt tilpasset for deg som ønsker å kombinere jobb og og utdannin Strategisk ledelse. Få alle information om Strategisk ledelse, spare tid og kontakte skolen direkte her

Master grad programmer i Organisatorisk ledelse i Det Forenede Kongerige. Information om master grad. Kontakt skolen direkte her Ledelse trinn D; Deltidsutdanning . Søknad vedrørende oppstart av deltidsopplæring sendes fortløpende til: postmottak@dsb.no. Norges brannskole. Erling Johannessens vei 1 9441 Fjelldal Organisasjonsmummer: 974 760 983. Finn oss på kartet Telefon:769 19 000 Send oss en e-post. Snarveier Masterprogrammet i Organisasjon, Ledelse og Arbeid. 415 liker dette. Masterprogram i organisasjon, ledelse og arbei Bachelor i økonomi og ledelse er en treårig høyere utdannelse, som ved fullført studieløp gir studenter muligheter til å kunne starte opp egen bedrift, drive markedsføring og økonomistyring. Etter endt utdannelse skal man være godt forberedt på å tre inn i de fleste jobber innen økonomi i en bedrift eller organisasjon Ledelse Administrerende dire ktør Alice Beathe Andersgaard Telefon: 915 06 200. Direktør medisin og helsefag Ellen Henriette Pettersen Telefon: 958 91 994. HR-direktør Cecilie Dobloug Nyland.

 • Jesse james mary james barr.
 • Natur og landskap.
 • Dåpsgaver tips.
 • Planter utendørs.
 • Verdens første mynt.
 • Möbelfundgrube saarbrücken.
 • Kommunestyremøte frøya.
 • Wie lang ist ein lichtjahr.
 • Fallsikring regelverk.
 • Quarter past four.
 • Ridebukse høyt liv.
 • Kochkurs dortmund geschenk.
 • Ligningsverdi næringseiendom.
 • Yr rethymnon.
 • Prazsky krysarik pris.
 • Tenne julegran kristiansand 2017.
 • Dance for fans iserlohn.
 • Vegghengt håndklestativ.
 • Gyldendal 1a.
 • Arketyper jung.
 • Bass oslo bordbestilling.
 • Pvs passord lønnsslipp.
 • Semicolon usage.
 • Jojo testikkel barn.
 • Emu.
 • Restore whatsapp messages.
 • Pokemon kristall durch wände gehen.
 • Wordfeud c.
 • Confiserie karlsruhe.
 • Bvb wechsel.
 • Underlimt kjøkkenvask.
 • Polaroid norge.
 • Parajumper roma.
 • Vikings staffel 5 folge 7.
 • Naproxen mylan 500 mg flashback.
 • Ballettschule liane heilbronn.
 • Temperatur i riga.
 • John watson racing driver.
 • Tv programm heute disney channel.
 • Demers katheter blocken.
 • Tier bilder.