Home

Antall elever på yrkesfag

Antall elever på yrkesfag er tilbake på 2010-nivå, mens antall elever på studieforberedende viser en jevn økning de tre siste årene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. På yrkesfag er det flest elever på helse- og oppvekstfag. Her er kvinneandelen på 85 prosent. På teknikk- og industriell produksjon er andelen menn 90 prosent På yrkesfag er det en økning 1200, mens det studieforberedende er en nedgang 900. Denne endringen gjør at det nå er omtrent like mange søkere til yrkesfag og studieforberedende Vg1. Økningen i søking til helse- og oppvekstfag fortsetter, og det er 600 flere elever som har søkt seg til utdanningsprogrammet Vg1 enn i 2017 Totalt er det i underkant av 69.500 elever som skal begynne på det første året i videregående opplæring i høst, og for første gang på mange år er det like mange som begynner på studiespesialisering og yrkesfag. De fire siste årene har yrkesfagandelen ligget på mellom 48 og 49 prosent. - Det er svært gledelig at flere velger yrkesfag Det kommer på toppen av om lag 600 millioner i yrkesfagløft mellom 2013-2017. Utviklingen går rett vei. I 2017 ble det satt ny rekord i antall læreplasser med 20 800, en økning på 15 % siden 2013. Det er også ny rekord i andelen elever på yrkesfag som får læreplass. Flere fullfører læretiden og tar fagbrev enn tidligere

Her vil du finne utvalgte nøkkeltall, statistikk og analyser om barn, elever og studenter i utdanning Ny rekord i antall læreplasser Steffensen poengterer at det i 2017 ble satt ny rekord i antall læreplasser. - Vi ser nå at det i 2017 ble satt ny rekord i antall læreplasser med 20 800, en økning på 15 % siden 2013. Det er også ny rekord i andelen elever på yrkesfag som får læreplass For tredje år på rad øker antall lærekontrakter for elever på yrkesfag. Det er imidlertid store forskjeller mellom fylker og fag

Flere elever tar studieforberedende - færre velger yrkesfag

Elever på studiespesialiserende utdanningsprogram (bortsett fra formgivingsfag) har færre timer på årsbasis enn elever på yrkesfag. Man kan derfor lett tro at det bare er å øke timetallet på studiespesialiserende, slik at elever får mer intensiv opplæring før eksamensperioden, og slik at minstetimetallet dermed lettere oppfylles Legger vi sammen antall elever som har sluttet underveis, og antall som har gjennomført, men ikke bestått, får vi en sum på 13 848 elever. Dette er laveste nivå så siden 2001-2006. Kjønn og studieretnin Antall elever ved privatskoler i Norge har doblet seg i løpet av de siste ti årene. lærere som streiker fordi de ikke får lønnen de har krav på, og elever som faller fra og heller vil jobbe enn å gå på skole. Elevorganisasjonen raser over bortfall av privatist-stipend og krever mer til utstyr på yrkesfag - Det finnes mange eksempler på elever som dropper ut fra skolen som 17-åringer og tar opp studiene som 25- åringer - med strålende resultater, sier han. Problemet til yrkesfag ser ut til å handle mye om image, status og at mange elever syns det er for tidlig å velge - de vil ha mulighetene åpne så lenge som mulig

Søkertall til videregående 2018-19 - Udi

Gjennomstrømningen (de som har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse) for elever med innvandrerbakgrunn ligger på 60 prosent. Frafallet størst innen yrkesfag. Frafallet er klart størst innenfor yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Nesten tre av ti elever som starter på videregående kurs innenfor yrkesfag slutter underveis i utdanningsløpet * Flere elever skal få spesialisering fra første året. Flere programområder vil bli delt i andreåret for å gi økt spesialisering. * Annenhver elev som begynner på videregående skole, tar yrkesfag. Det utgjør ca. 30.000 elever hver høst Fag etter Kunnskapsløftet fordelt på årlig undervisningstid. * Når det faktiske antall elever i klassen er 1-15, økes årsrammen med 52,5/70 timer. Årsramme 525/700 Årsramme 496/661 Engelsk* Yrkesfag Vg1 Fremmedspråk Idrett Vg

Flere elever velger yrkesfag - Aftenposte

Reformen ga en stor økning i antall elever som startet på yrkesfag heller enn studiespesialisering. Reformen hadde veldig ulik virkning på fullføringen for gutter og jenter. Den fikk ikke flere gutter til å fullføre videregående - men spesielt gutter fra lavere sosioøkonomisk bakgrunn, som skiftet fra studiespesialisering til yrkesfag, så positive, langsiktige effekter på lønn Flere elever skal få spesialisering fra første året. Flere programområder vil bli delt i andreåret for å gi økt spesialisering. Annenhver elev som begynner på videregående skole, tar yrkesfag. Det utgjør ca. 30.000 elever hver høst

Flere velger yrkesfag - regjeringen

Mer enn 34 500 elever har fått plass på yrkesfag når de begynner i videregående opplæring denne høsten. Halvparten av elevene på VG1 får nå plass på yrkesfag, og det er den største andelen på flere år. - Det er svært gledelig at flere velger yrkesfag Flere på yrkesfag slutter på skolen: - Nå skal det snu Skoleåret 2018-19 sluttet 4,7 prosent av elevene på yrkesfag i Rogaland. Nytt tilbud skal redusere frafallet

Flest elever velger yrkesfag på videregående skole

Annenhver elev som begynner på videregående skole tar yrkesfag. Det utgjør ca 30.000 elever hver høst. Elever som fullfører får et fag- eller svennebrev. Yrkesfag er fireårige utdanningsløp på videregående. De to første årene er elevene på skolen, de to siste årene er elevene lærlinger i lærebedrift Av de 75 800 som søkte om skoleplass på Vg1 har 9 av 10 fått et tilbud. Av disse har 86 prosent fått førsteønsket sitt oppfylt. Andelen søkere til yrkesfag på Vg1 har økt siden i fjor og er nå 49 prosent. - I år ser vi at det er stadig flere elever som søker seg til yrkesfag, og det er også flere søkere til læreplass Fredag 8. mars slo de opp at Oppland fylkeskommune brukte 250.000 kroner på yrkesfagenes år i 2018, og at dette «kun førte til en økning i antallet søkere på yrkesfag med 14 elever». Uenig, det viser alle ungdommer i Oppland at her er det en skoleeier som anerkjenner fagarbeideren og som prioriterer yrkesfag i praksis

Utdanning - SS

Det er også store variasjoner i mulighetene på arbeidsmarkedet. Norge, Sverige og Island har de høyeste sysselsettingsratene for unge voksne med yrkesfag med over 90%. Andel elever i yrkesfaglig utdanning, etter utdanningsprogram (tall fra 2018) OECD skriver at mange opplever yrkesfag som viktigere nå enn før pandemien Nå går ting riktig vei, og i 2017 ble det satt ny rekord i antall læreplasser. I fjor var tallet 20 800, noe som er en økning på 15 prosent siden 2013. I tillegg er det satt ny rekord i andelen elever på yrkesfag som får læreplass Det første året bruker elever for mye tid på fag de ikke trenger, fordi elever med svært ulike yrkesfag tar de samme fagene. For eksempel må elever som skal bli frisører ha samme opplæring etter de samme læreplanene som de som skal bli båtbyggere. Fra 2020 vil den nye yrkesfagutdanningen samle yrkesfagelever som har mer faglig til felles

MANGE VELGER YRKESFAG. Mesteparten av elevene velger yrkesfag når de søker på videregående. Bygg- og anleggsfag har imidlertid en liten nedgang i antall søkere. Bildet er av elever som driver med sprengningsarbeid på Søbbesva. Foto: Victoria Finsta Ferske søkertall for Oslo kommune viser at hver fjerde videregående elev kommer til å gå på yrkesfaglig linje fra høsten av. - Jippi, sier Einar Bruu, avdelingsleder ved bygg-og anleggsteknikk på Kuben videregående skole. - For tidlig å feire. I mange år har det vært en stor nedgang i antall søkere til yrkesfaglige linjer, selv om denne arbeidskraften etterspørres i stor grad Antallet elever som vil ta yrkesfag på videregående skole i Oslo øker for fjerde år på rad, viser søkertallene fra Utdanningsdirektoratet. Litt over 2100 osloungdommer ønsker å begynne på. Flere elever velger yrkesfag Halvparten av alle som søker på videregående skole, søker seg til yrkesfag ILLUSTRASJONSFOTO Elektrofag har måtte avvise flest søkere Yrkesfag er populært, tidvis med ekstra stort trykk. På flere skoler var det i høst et yrkesfaglig utdanningsprogram som hadde høyest inntakskrav. På vår skole var det helse- og oppvekstfag. På en naboskole er det elektrofag. Det er gledelig at 51 % av 10. klassingene høsten 2019 søkte seg til yrkesfaglige utdanningsprogram

Flere velger yrkesfag - Fr

Styrket yrkesfag og fagskolene med over 70 millioner kroner i 2018. Det kommer på toppen av om lag 600 millioner i yrkesfagløft mellom 2013-2017; Satt ny rekord i antall læreplasser. I 2017 var det 20 800 læreplasser, en økning på 15 % siden 2013; Satt ny rekord i andelen elever på yrkesfag som får læreplass Les også: Håper trenden snur for yrkesfag; De siste fem årene har antall elever som har søkt seg til studiespesialiserende linjer økt med nær 6.000 elever. I år er første gang flere år at det er færre søkere til studiespesialisering enn året før, med en nedgang 2 prosent Mer enn 34.500 elever har på nasjonalt nivå fått plass på yrkesfag. Det er halvparten av elevene på VG1. Ifølge kunnskapsdepartementet er det den største andelen på flere år Gjør store endringer for elever på yrkesfag. Tidligere spesialisering og nye utdanningsprogrammer er blant endringene kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) la fram for yrkesfagene mandag Nå går utviklingen går i riktig retning: i 2017 satte vi rekord for antall læreplasser i Norge, fortsetter Melby. Lettere å bytte til yrkesfag. Denne uken kom nyheten om at elever som har gått et år på studiespesialiserende linje på videregående skole skal kunne bytte til yrkesfag andre året, uten å gå et år om igjen

Flere yrkesfagelever får lærekontrakt ABC Nyhete

 1. 9.5 Mobbing og jenter på yrkesfag antall elever og lærlinger) samt resultat fra Elevundersøkelsen og Lærlingundersøkelsen, Tallet på elever med innvandrerbakgrunn har steget bratt de siste åra og utgjør nå 1314 - prosent av det totale elevtallet i Nordland
 2. Blant elevene med dårligst karakterer fra grunnskolen er gjennomføringsgraden i videregående opplæring noe høyere på yrkesfag enn allmennfag. Mer frafall blant elever i yrkesfag Det er en stor forskjell i graden av gjennomføring mellom de som går allmennfaglige studieretninger, og de som går yrkesfaglige
 3. Antall elever i videregående skole økte med drøyt 35% fra 1978 til 1989, mens befolkningsveksten for 18-årskullet til sammenlikning økte med ca. vi i snakk med elever fra en klasse på yrkesfag.2 Den tiden elev-ene hadde håndverksundervisning tilbragte de i et klasserom med små vinduer høyt oppe på veggen,.
 4. Trenden er snudd - se videregåendevalgene til norsk ungdom
 5. DEBATT Debatt: Yrkesfag Uten håndverkere stopper Norge Vi jobber sammen for å knuse mytene som finnes der ute om håndverkere. BEDRING: Selv om det er et stort problem at mange elever ikke får.
 6. Resultatet er mangel på elever til yrkesfagene generelt og alvorlig mangel på arbeidskraft i næringen som bygger Norge. Både rådgivere i skolen og foreldre må ta sin del av ansvaret. Antall søkere til yrkesfag har riktignok økt de siste årene, men på langt nær nok til å møte etterspørselen etter lærlinger og faglært arbeidskraft

For første gang på flere år er det en vekst i antall ungdommer som søker seg til yrkesfag. Kunnskapsministeren og NHO er lettet over utviklingen Den økte satsingen på elever fra 30 til 36 grunnskolepoeng vil ramme andre grupper i altfor stor grad, både elever med behov over 36 poeng, og ikke minst elever på yrkesfag, som i Deloittes forslag rammes hardt. Vi hadde heller sett en styrking av yrkesfagsatsingen i Oslo Antall elever med Ikke Vurdert gikk fra 52 til 8 elever; Antall strykkarakter gikk ned fra 60 til 35 elever; Antallet på elever som sluttet i løpet av skoleåret gikk ned fra 4,4 % til 2,95 %; Antall fraværsdager har fortsatt å minke, nå 9 dager i gjennomsnitt; Fullført og beståttprosenten er nå 88 %. Skolen trur på og jobber med For fjerde år på rad øker andel søkere til yrkesfagene i Oslo. Kubens bidrag til disse økende søkertallene er betydelig! De siste årene har jeg presentert søkertallene i Oslo her på bloggen. Her kommer årets presentasjon. 27,3 % av Osloskolens 10-trinns elever har søkt yrkesfag fra høsten 2020. Dette er 72 flere søkere enn

Video: Organisering av årstimetall og eksamen i videregående

Flere søker seg til yrkesfag på videregående i Trøndelag Studieforberedende utdanningsprogram har, samlet sett, en tilsvarende tilbakegang av det totale antall andel søkere med ca. 1,7 - Sett i lys av arbeidslivets behov for lærlinger er det veldig positivt at flere elever søker til utdanningsprogrammene teknikk- og. Hvis oppgavene føles meningsfylte og elevene kan mestre dem, er klassen på vei mot noe. Det er en misforståelse hvis en tror at elevene på yrkesfag bare er interesserte i programfaget sitt og at all norskundervisning må «yrkesrettes». En god norsklærer lytter seg fram og finner ungdommene der de er Frafall av elever på yrkesfag Frafall av elever på yrkesfag 1. Innledning Jeg underviser i videregående skole på både studieforberedende og yrkesfag. Fagene mine er norsk, tysk og kroppsøving. På yrkesfag har jeg norsk og kroppsøving. Dessverre opplever jeg at mange elever slutter før eksamen eller fullført fagbrev. Min erfaring er fr Hovedmønsteret er at elever med likt antall grunnskolepoeng har omtrent like stor sannsynlighet for å fullføre enten de går på yrkesfag eller på studieforberedende. At andelen som fullfører er så mye høyere i studieforberedende enn i yrkesfag, kan forklares med at det er flere elever med mange grunnskolepoeng som begynner i studieforberedende enn i yrkesfag Elever på yrkesfag må i større grad få mulighet til å lære ved å være nært på arbeidslivet tidlig i utdanningsløpet. Vi vil styrke partenes eierskap til opplæringen, og ha et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Nei, stadig flere unge dropper ikke ut av skolen · Faktis

legges vekt på sammenhengen mellom gjennomføring og sosial bakgrunn, samt egne karakterer fra grunnskolen. Med sosial bakgrunn menes foreldres utdanning og inntekt. I tillegg kontrolleres det for kjønn og antall søsken. I analysene vil gjennomføring på studieforberedende fag og yrkesfag undersøkes separat Antall elever som søkte yrkesfag i år økte med 1 prosent, og det er første gang på mange år at NHO ser en økning. I tillegg har antall lærlingplasser økt med 3 prosent. - Kunnskap hos foreldre er viktig. Foreldre er de viktigste til å påvirke unges utdanningsvalg Nå må vi sørge for at vi får rådgivere i skolen som er positive til yrkesfagene, som ser mulighetene og som følger med på hva arbeidsmarkedet er ute etter. Både næringslivet, skolen, mediene og politikerne, og ikke minst foreldrene, har en viktig oppgave her. Det må formidles at når man velger yrkesfag, så åpnes mange dører

Færre offentlige skoler, flere privat

 1. For elever som går på dette kurset, skal dere i en overgangsperiode kun oppgi fag fra gammel læreplan (LK06), selv om enkelte av elevene kanskje følger ny læreplan i noen fag. Dette gjelder uavhengig av om eleven startet på utdanningen før høsten 2020, eller om eleven starter på utdanningen sin studieåret 2020-2021
 2. I år er situasjonen en helt annen. 11 elever har drama som førstevalg. Også musikklinja har god søkning. 16 elever har søkt på de 15 plassene. Populære yrkesfag. Antallet som ønsker seg byggfag har gått kraftig ned. Per 1. mars er det registrert 20 søkere til 32 plasser. Antallet som har elektro som førstevalg har motsatt trend
 3. dre
 4. Antall lærlinger i offentlig sektor økt kraftig, flere fullfører og tar fagbrevet, andel elever som søker yrkesfag øker for andre år på rad, aldri har det vært inngått flere.
 5. Ny statistikk fra Utdanningsdirektoratet for skoleåret 2019-20 viser at 5 prosent av elevene på yrkesfag sluttet i løpet av skoleåret uten å ha begynt på et annet utdanningsprogram. På studieforberedende er tallet 1,9 prosent. Det var likevel totalt 600 færre elever som sluttet på videregående sammenlignet med skoleåret 2018-19

Det er kanskje på tide etter at de norske plasseringene i World Skills går ned. I 2017 fullførte bare 59 % av elevene på yrkesfag i Norge, og bare 61 % fikk læreplass i 2016. NHO har også engasjert seg med kronikker og kampanjer i media. Men hvor troverdige og hensiktsmessige er disse «redningsaksjonene» for norsk skole Yrkesfag: • Rundt 40 prosent av norske videregåendeelever går på yrkesfag. Det tilsvarte 78.000 elever i 2015. • Yrkesfagene ble omstrukturert i forbindelse med Reform '94 og Kunnskapsløftet 2006. • I dag legger Utdannings­direktoratet fram en ny rapport hvor de foreslår omfattende endringer i alle yrkesfaglige linjer

21.057 elever med ungdomsrett vil gå på videregående skole i Vestland. Tekniske og maritime fag er igjen blitt svært etterspurte. Det var totalt 8.556 søkere til Vg1 utdanning i Vestland fylke. 54% av disse søkte yrkesfag, og 46% søkte studiespesialisering Han understreker i en epost til FriFagbevegelse at innholdet i opplæringen på yrkesfag skal være framtidsrettet og relevant for elever og lærlinger og arbeidslivets behov. Departementet har gjort undersøkelser og har fått tilbakemeldinger som har vist at dagens læreplaner er for omfangsrike, og at det er vanskelig for lærerne å prioritere det viktigste stoffet i fagene Lærefagene som vi faser ut vil ikke ramme noen elever som tar yrkesfag i dag eller som skal begynne i yrkesfag til høsten. Det er lærefag som ingen tar, og som ikke lenger er etterspurt eller gir jobb. Slik blir utdanningsprogrammene fra 2020. Ny struktur bygger på et omfattende utredningsarbeid Grete Haaland, studieleder på institutt for yrkesfaglærerutdanning på OsloMet, mener det er på høy tid at yrkesfagutdanningen legges om. Man vet at noe av det elevene blir minst motivert av, er å måtte ha undervisning i yrkesfag de sjøl ikke er interessert i og skal utdanne seg til

For få elever velger yrkesfag - hvorfor er det slik

Antall søkere med ungdomsrett er 1.214 mot 1.278 på samme tidspunkt i 2019. De med ungdomsrett er elever som kommer rett fra ungdomsskolen. Dette må også ses i sammenheng med at Jevnaker og Lunner kommuner har gått ut av Innlandet og blitt en del av Viken fylkeskommune. LES OGSÅ: Oppgang i nesten samtlige yrkesfag Flere søkere til yrkesfag ved OVS. Antall søkere til yrkesfaglige programmer innen videregående Men nå når det har gått ett år ser vi at dette er noe som har fungert i all hovedsak godt på skolen. Han legger til at antallet elever som ikke har fått vurdering grunnet fraværsgrensen, er svært lavt. Antall elever som har fått. I år ser vi en økning i antall søkere til yrkesfag, spesielt til naturfag, byggfag og helse og oppvekstfag. Vi skal ikke si oss fornøyde, men vi er på rett vei og vil fortsette satsingen på yrkesfag. Vi må også fortsette å benytte 2018 - Yrkesfagenes år - til å prate opp mulighetene som yrkesfag gir En kvalitativ studie av hvordan elever på VG1 yrkesfag oppfatter egen læring

Videregående opplæring og annen videregående utdanning

 1. SKI: I følge tall fra SSB, er det kun 59 prosent videregående elever som fullfører yrkesfag i løpet av fem år, mens det er 86 prosent som fullfører studiespesialiserende linjer. I tillegg øker antall elever som velger studiespesialisering, mens elevtallet på yrkesfag faller hvert år. - Tallene ser dystre ut for de som går yrkesfag, og det er en dobbel utfordring for samfunnet
 2. Her er 10 argumenter til å velge yrkesfag. Les mer Hva vet foreldre om yrkesfag? 7 av 10 ungdommer rådfører seg med sine foreldre før de velger hva de skal studere på videregående. Men hva kan foreldre egentlig om yrkesfag? I gameshowet Forspranget tester ungdom sine foreldre i hva de vet om yrkesfag. Se.
 3. dre i fellesfag enn elever fra studiespesialisering når de starter i Vg2
 4. NORSKBOKA er et helt nytt læreverk for norsk på yrkesfag, skrevet etter fagfornyelsen 2020. Verket er laget for elever og lærere på VG2 yrkesfag, og består av bok, nettressurs for lærer, nettressurs for elev og en rekke digitale verktøy

Fortsatt flest søkere til yrkesfag - regjeringen

 1. enn studiekompetanse for elever som har begynt. på Vg1-yrkesfag. Antallet som har fått yrkeskompetanse vil. derfor stige betraktelig i årene etter normert tid. Få følger 2+2-modellen. Yrkesfagelever følger en rekke ulike veier gjennom det videregående. opplæringsløpet. Svært mange velger bort eller falle
 2. Høsten 2018 gikk 3 174 elever på yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring. Mål 10 Skole- og opplæringskapasiteten skal møte forventet vekst i antall barn, elever og lærlinger og bidra til et trygt og godt Forsøket med påbygning til yrkesfag avsluttes i 2020 og avsetningen på kapitlet er derfor redusert med 0,75.
 3. I videregående opplæring er kvinner i flertall på studieforberedende, og menn på yrkesfag. På noen utdanningsprogram er så mye som 9 av 10 elever og lærlinger menn. Det store flertallet av elever går på en offentlig skole, men elevtallet ved private skoler er nær fordoblet de siste 15 årene
 4. Elever som benytter seg av den nye ordningen vil bruke 196 timer på det yrkesfaglige pensumet de ikke har med seg. Timene organiseres i et nytt fag som får navnet yrkesfaglig opphenting. De 196 timene tilsvarer den tiden som ordinære elever på VG2 yrkesfag bruker på fellesfag (norsk, engelsk, kroppsøving og matematikk)
 5. Kontakt er et nyutviklet norskverk for yrkesfag Vg1 og Vg2 og følger den reviderte læreplanen fra 2013. Fagstoffet og eksempeltekstene er gjennomgående valgt ut for å være så tett på den yrkesfaglige hverdagen som mulig. Det er lagt vekt på at elevene får god støtte i arbeidet med de grunnleggende ferdighetene i faget

Flere yrkesfagelever får lærekontrakt - Dagens Perspekti

Partene har forpliktet seg til å sikre alle yrkesfag-elever læreplass Rundt 30 prosent av elever som søker om å oppnå fagbrev ved praksis i en bedrift får ikke læreplass. Partene har inngått en avtale om å senke tallet, iallfall for «kvalifiserte søkere», til 0 I Aftenposten 18. oktober kunne vi lese om utstyrssituasjonen på yrkesfag i de videregående skolene i Norge. Rektor Kristin Støten på Halden videregående skole uttrykker bekymring for situasjonen rundt innføring av nye læreplaner på yrkesfag og dertil mangel på utsyr

Frafall i videregående opplæring - Utdanningsforbunde

Vi håper at den nye regionen Viken ser på «best practice» og lærer av hverandre i arbeidet med å forme den nye regionen. Viken kan vise vei på kompetansefeltet. Målet må være å tette kompetansegapet, slik at flere bedrifter får den kompetansen de har behov for, og flere elever får en utdanning som gir dem gode jobbmuligheter Velkommen til Glemmen vgs. Her finner du viktig informasjon for elever, foresatte og søkere. Vi viser også frem hverdagen på skolen og våre resultater

Elever på yrkesfag skal få mer spesialisering : Bygg

 1. Antall søkere til yrkesfag har riktignok økt de siste årene, men på langt nær nok til å møte etterspørselen etter lærlinger og faglært arbeidskraft. Gigantinvesteringer i vei og jernbane.
 2. De har fulgt to pluss to modellen som alle andre yrkesfag elever/lærlinger. Denne uka var de på Kongsberg vgs. og gjennomførte svenneprøven som varer en hel uke. De er i aktivitet hele uken fra kl. 08.00 til ca. kl. 17.00. Det arbeides intenst med oppgaven. Prøven er basert på en felles nordisk norm som bransjen har kommet til enighet om
 3. Publisert: 24.06.18 — 14.31 Oppdatert: 2 år siden. Kunnskaps- og.
 4. Ser vi på yrkesfag alene, øker andelen som gjennomfører med 12 prosentpoeng fra fem til ti år. På studieforberedende øker den med 6. Totalt oppnår over 5000 elever og lærlinger yrkeskompetanse eller studiekompetanse i perioden mellom fem og ti år etter at de begynte på videregående. Over 60 prosent av disse er gutter
Tidens Krav - Fraværsgrensa gir færre gutter karakterer påFilmet grov vold på videregående skoleSinus 1YP Hávális girji (Engangsboka) Nordsamisk av ToreKosmos TP, BA (2020) av Siri Halvorsen (Heftet

Antall søkere til yrkesfag har økt noe de siste årene, men på langt nær nok til å møte etterspørselen etter lærlinger og faglært arbeidskraft. Gigantinvesteringer i vei og jernbane kombinert med høy byggeaktivitet gjør at bygge- og anleggsnæringen i Norge trenger 8.500 nye medarbeidere hvert år framover Likestilling på yrkesfag. Målet er å utvikle Trøndelagsmodellen for å rekruttere og ivareta elever/lærlinger som har valgt utradisjonelle yrkesfag sett i forhold til kjønn . Kontaktinformasjon. Cecilie Hoff Klungerbo, avdeling utdanning, Trøndelag fylkeskommune Alle elevene på Vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram skal avlegge en obligatorisk tverrfaglig praktisk eksamen i programfagene innen eget programområde. I tillegg skal 20 % av elevene på Vg2 yrkesfag trekkes ut i et av følgende fellesfag: ENG1003/ENG1103 Engelsk, skriftlig eller muntlig eksamen; NOR1206/NOR1219 Norsk, skriftlig eller muntlig. Videreutvikle arbeidslivsfaget, slik at elevene er bedre rustet til å velge utdanningsprogram på videregående skole Rette yrkesfag mer mot hva arbeidslivet etterspør gjennom å innføre mer arbeidspraksis og trekke private bedrifter inn i undervisninga før læretid

 • Varselbjelke.
 • Friedhof weimar plan.
 • Holi farben.
 • Parkgebühren dresden.
 • Selvrensende kondensator.
 • Å bety betyr betød.
 • Opskins h1z1 helmets.
 • Teletubbies sonne heute.
 • Mørk strek under negl.
 • Stor blenderåpning.
 • Forensisk kryssord.
 • Drammen kommune åskollen skole.
 • Krav til fse kurs.
 • Sandefjord helsepark jordmor.
 • Hekling for nybegynnere oppskrifter.
 • Big bite tex mex oppskrift.
 • Call of duty advanced warfare ps3.
 • Roliga livsmotto.
 • Italiensk skole bygdøy alle.
 • Australischer opal ring.
 • Underlimt kjøkkenvask.
 • Walton family.
 • Uni paderborn mensa stellenangebote.
 • Polizei thüringen.
 • Innbydelse 70 årsdag.
 • Anitra sølvkniv.
 • Bilselger ledig stilling.
 • Info moses ag.
 • Beste biff stroganoff.
 • Polizeibericht haßloch.
 • Iphone 5s diagonale.
 • Brechkraft auge.
 • Nøtteknekker europris.
 • Pocket bike norge.
 • Affektanfall.
 • Egenskaper leder bør ha.
 • Ausmalbilder fußball manuel neuer.
 • Ü40 party wismar november 2017.
 • Vurdering for læring i naturfag.
 • Pascal to bar.
 • Rinaldo av georg friedrich händel.