Home

Abort argumenter

Argumenter mot abort? - GuttOgJente

Argumenter for/imot abort? - Politikk - Norsk - VG Nett Debat

 1. Men jeg er faktisk også for abort senere i svangerskapet, hvis det er noe galt med barnet. Jeg vet ikke om det er en myte eller fakta at man kan høre fosteret skrike når en tar abort. Men å fri barnet fra mye smerte senere i livet, kan kanskje veie opp mot den smerten det blir påført under aborten
 2. Abort er avbrytelse av et svangerskap. Begrepet abort brukes både om spontan abort og provosert abort.Tre spontane aborter etter hverandre uten at det har vært fødsel av et barn innimellom kalles habituell abort.Provosert abort er en kunstig fremkalt abort der et svangerskap blir avbrutt i den hensikt å hindre fødsel av et barn. Provoserte aborter kan utføres medikamentelt eller kirurgisk
 3. dre og
 4. Abortstatistikk 2019. Folkehelseinstituttet melder at det fra 2018 til 2019 var en nedgang i både selvbestemt abort og nemndbehandlede aborter. Aborttallene har aldri vært lavere enn i 2019, da det ble registrert 11 726 svangerskapsavbrudd i Abortregisteret. Raten for aborter var da for første gang under ti per 1000 kvinner, nærmere bestemt 9,7. Åtte av ti aborter ble utført før ni uker.
 5. Redusere antallet aborter - et felles prosjekt. Hvert år utføres det om lag 12 000 svangerskapsavbrudd i Norge (2018). Tidligere har tallet vært høyere. Uansett hva man tenker om når livet starter, så tror vi alle vil være enige i at færrest mulig skal måtte utsettes for den påkjenningen det er å bli uønsket gravid

Abort - argumenter - Graviditet, spedbarn og babytiden

Eftersom frågan inte handlar om abort eller inte, utan om legal eller illegal abort (där kvinnor dör), är det inte svårt att ta ställning. Margareta Winberg skriver i DN 990630: En vanlig metod för att genomföra abort i Etiopien är att äta krossat glas eller äta stora mängder klorokininin Mange aborter, kanskje 30-50 prosent, utføres hos kvinner som har tatt abort før. Innvandrere tar abort oftere enn norskfødte kvinner. Antakelig er kvinner som tar abort mer fruktbare enn gjennomsnittet. Mange har brukt prevensjon, men er likevel blitt gravide Abortkampen er kampen for innføring og opprettholdelse av retten til selvbestemt provosert abort i Norge. Provosert abort vil si at svangerskapet avbrytes med medikamenter eller instrumenter. Dette kan være legal (lovlig) eller illegal (ulovlig) abort. Abortkampen handler om at provosert abort skal være lovlig og at avgjørelsen om utføringen av aborten skal tas av den gravide kvinnen selv Abort er gratis. Abort er gratis, det gjelder også den første legetimen. Men hvis man har et stykke å reise til sykehuset får man ikke dekket hele reisen. Det er egenandel på reise og du må ofte legge ut først og så få pengene tilbake fra NAV etterpå. Legen kan skrive en bekreftelse som du leverer til NAV. Hvordan utføres en abort

Abort, argumenter for og imot - Politikk og samfunn

DEBATT Debatt: abortsaken KrF vil ha totalforbud mot abort Høyre snakker seg bort fra saken ved bruk av nyordet «downs-paragrafen». Dette handler egentlig om at KrF vil fjerne rettighetene til. Grensen for selvbestemt abort i Norge er 12 uker (18 i Sverige). Er kvinnen mer enn 12 uker gravid, skal begjæring om abort behandles i en nemnd. I 2017 ble det utført 546 aborter (4 prosent av alle aborter) etter nemndbehandling. De fleste ble innvilget på grunn av risiko for fosterskader, sosiale forhold eller mors helse Abort er en avbrytelse av svangerskapet.Man skiller mellom spontanabort, også kalt naturlig abort, hvor organismen frastøter fosteret og på den måten avbryter svangerskapet, og fremprovosert abort, hvor man avbryter svangerskapet ved hjelp av legemidler eller kirurgiske inngrep.. Fremprovosert abort, også kalt abortus provocatus, fremkalt abort, svangerskapsavbrudd og tilsiktet abort, kan.

Abortlovens historie: Slik er vi gått fra halshogging til

Selvbestemt abort - Hva synes du? For eller imot

 1. Vanlige argumenter for og mot abort Mange poeng komme opp i abortdebatten . Her er en titt på abort fra begge sider : 10 argumenter for abort og 10 argumenter mot abort, for totalt 20 uttalelser som representerer en rekke temaer sett fra begge sider
 2. Men hva er abort, Halvor Nordhaug, om det ikke er drap av barn? Du problematiserer pavens uttale om at kvinner velger abort for å få et lettere liv, ved å vise til voldtekt- og incestofre. Men alvorlig talt! De tusenvis av årlige aborter i Norge dreier seg ikke om incest- og voldtektsofre
 3. Abort som utförs under säkra former utgör ingen medicinsk risk för kvinnan. Det är ovanligt med allvarliga komplikationer efter en abort eftersom de flesta aborter görs tidigt i graviditeten. Risken för att få besvär efter en abort ökar ju senare i graviditeten den görs
 4. Staten har tillatt abort fram til 24. uke, På begge sider brukes argumenter om menneskerettigheter. Abortmotstandere snakker utelukkende om å redde liv. Livet til det ufødte barnet
 5. e og skammer/angrer ikke på noen av de . Blir jeg gravid igjen og det viser seg at fosteret har en alvolig fuksjonshemning så blir det abort pga at jeg har ikke helse til det
 6. SVAR: Hei Du har kommet i en skikkelig vanskelig situasjon. Når jenta er gravid, er det hun som bestemmer om hun vil ta abort eller ei. Andre kan råde henne, men hun bestemmer til sist. -Og ve..

Noen av argumentene går på at det er diskriminerende å ha to forskjellige lover, en for friske fostere hvor man kan ta abort frem til 12. svangerskap av hensyn til fosteret. Og en annen for fostre med blant annet Downs syndrom med abortmulighet utover de 12.ukene, uten hensyn til fosteret. Et barn med Downs o Stortinget vedtok en innstramming i abortloven natt til fredag. Forslaget ble vedtatt med 105 mot 64 stemmer. Vedtaket innebærer at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne.

Kvinnene med provosert abort følte betydelig mer lettelse enn kvinnene med spontan abort ved alle intervjutidspunktene, samtidig hadde de også betydelig mer følelse av skyld og skam (2). Fergusson, Horwood og Boden (3) fant i sin studie at over 85 prosent av kvinnene som hadde tatt provosert abort hadde minst én psykisk reaksjon som tristhet, skyld, anger, sorg eller skuffelse Støres prinsippløse argumenter i abortdebatten Virker mer interessert i å angripe regjeringens syn enn å diskutere prinsippene. Debatt om abortloven: Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkols forslag om selvbestemt abort frem til 18. svangerskapsuke ble nedstemt på partiets landsmøte Abort er i dag et mye mer aktuelt tema enn før, på grunn av at vi har mye mer avansert teknologi, og en økt kunnskap om dette temaet. Abort er en avbrytelse av svangerskapet, og vi skiller mellom to typer; spontanabort og fremprovosert abort. Spontanabort oppstår når kroppen frastøter fosteret, og på denne måten selv avbryter svangerskapet Selvbestemt abort gir ikke flere aborter, det gir først og fremst tryggere aborter. De landene med forbud mot abort er også de landene med flest aborter. Derfor handler det ikke om ja eller nei til at aborter skal skje, det handler om å sikre at alle har tilgang på trygg abort, uansett inntekt og hvor man kommer fra

abort - Store medisinske leksiko

 1. Abort- og reservasjonsrettdebattene har heller ingenting fundamentalt å gjøre med kvinners rettigheter qua kvinner. Seims argument og mitt er, tror jeg, temmelig representative for de beste og vanligste argumentene på debattenes respektive sider - og så vidt jeg kan se, ville de begge vært like sunne eller usunne som de er nå hvis også menn kunne bli gravide
 2. Den siste tidens abort-debatt er preget av en storm av ubrukelige argumenter. Det er foremoderlig, antagelig og gudskjelov nesten ingen som ville velge å ta abort dersom barnet var homofilt,.
 3. Jeg innrømmer gjerne at spørsmålet om retten til fri abort er svært vanskelig. (Jeg utelukker her de få aborter som utføres etter voldtekt, eller der det er fare for mors liv å fullføre svangerskapet). Jeg savner imidlertid nyanser i debatten. Det er faktisk andre argumenter enn at kvinner skal bestemme over egen kropp
 4. Sammenfatning av mulige argumenter for å forsvare provosert abort på basis av en konsekvenialistisk etisk teori, særlig av nytteetikk: Egoisme, altruisme eller universalisme: 1. Relevant argumenter ut fra en egoistisk nytteetikk: R.H.= handling som er nyttig for den som handler (Jfr. Sofistenes etikk)
 5. Så hvilke argumenter er blitt brukt mot fosterreduksjon, som ikke samtidig er et argument mot selvbestemt abort generelt? Å hevde at «tvillinger hører sammen» eller er «knyttet sammen på et nivå vi ikke kan forstå» er for ugjennomsiktig

Abortmetoder - helsenorge

 1. Abort etter 12. uke Jeg vil gjerne ha hjelp til en oppgave, jeg skal ha argumenter for og imot abort, både svar fra dere, og linker til sider med argumenter er greit å ha. Takk på forhån Det er altså selvbestemt abort frem til og med 12 svangerskapsuke
 2. Medikamentell (medisinsk) abort tilbys nå til alle kvinner som søker om abort før fullgått svangerskapsuke 12, regnet fra første dag i siste menstruasjon. Aborten starter ved at du får en tablett på gynekologisk poliklinikk som virker i to døgn. Etter to døgn skal du fullføre aborten
 3. Den siste tidens abortdebatt har vært intens og forvirrende. I dette innlegget forsøker Andreas Wahl Blomkvist å bøte på noen av misforståelsene ved å presentere sine argumenter til fordel for provosert abort av fostre med Downs syndrom på en systematisk og oversiktelig måte
 4. Håper inderlig på forståelse og svar på mitt problem. Fant ut att jeg er gravid for 3 dager siden. Er 10 uker på vei. Selvom jeg har brukt p-piller og kondom har dette altså skjedd. Har vært på tidlig UL, for å finne ut hvor langt jeg er på vei osv. Så en aktiv sprellemann og ett bankende hjerte...
 5. Abort. En etisk argumentasjon studerer norsk abortdebatt med et globalt blikk. Austveg drøfter sekulær og religiøs abortetikk og analyserer retorikken i debattene. Hvilke ord velger vi? Hvorfor snakker vi så ofte forbi hverandre? Vi elsker moderskapet, vi vil dets vel, men i fuld frivillighet og under vort eget ansvar. Katti Anker Mølle

Abort - Menneskever

På det internasjonale rådsmøte i 2005 ble man ikke enige om hvilket standpunkt Amnesty skal ta i forhold til abort. Medlemmene inviteres nå til å være med i konsultasjonsprosessen rundt hva Amnesty skal mene om avkriminalisering av abort, tilgang til kvalitetssikrede behandlingstilbud, samt lovlig og sikker tilgang til abort i tilfeller av voldtekt og der kvinnens liv er i fare Argument 1 (olaglig abort-argumentet) I länder där abort är olagligt tvingas kvinnor utsätta sig för farliga aborter med usel medicinsk standard som ofta leder till infertilitet och i värsta fall kvinnans död. Varje år sker 20 miljoner (statistik från 2003) olagliga och osäkra aborter

Samtidig har vi det lågaste talet på nemndabortar sidan 2003. Åtte av ti abortar vert utført før 9. veke og ni av ti abortar vert utført medikamentelt. Svangerskapsavbrot i 2019. Det var utført 11 726 svangerskapsavbrot i Noreg i 2019. Raten går ned for alle aldersgrupper; frå 10,3 per 1000 kvinner (15-49 år) i 2018 til 9,7 i 2019 Organisasjonen «Menneskeverd» gav nylig Kristin Clemet en pris for sin restriktive holdning til abort (Dagen 04.02.20). Ved den anledning oppfordret hun kristne til ikke å bruke argumenter fra sitt religiøse «domene» i striden om abort og andre trusler mot det humane Målet med denne artikkelen er følgelig å undersøke hvorvidt det finnes en moralsk relevant forskjell mellom abort og fosterreduksjon av friske fostre. Vi tar for oss typiske argumenter fra den norske debatten, og belyser dem med fagartikler fra forskningslitteraturen Spørsmål: Hva sier Bibelen om abort? Svar: Bibelen nevner aldri abort spesifikt. Men det finnes flere lærer i Skriften som gjør det klinkende klart hva Gud egentlig synes om abort. Jeremias 1:5 forteller oss at Gud kjenner oss før Han former oss i livmoren. Salme 139:13-16 forteller om Guds aktive rolle i det som skapes og formes i livmoren

Helene bryter abort-tabu | Menneskeverd Ung

Abort då man blivit våldtagen, barnet eller mamma inte är frisk osv, borde vara tillåtet men om man har varit oförsiktig o inte använd preventivmedel så tycker jag att abort borde kosta rätt mycket pengar.. En tjej på 16 and pregnant sa en gång: Är man mogen för sex är man mogen för barn Argumenter mot abort. Individuell frihet, respekt for personlig samvittighet for å bestemme godt eller ondt, er unobjectionable. Men i den juridiske og sosiale rammen har denne individuelle friheten en grense: tredjeparts rett, skaden som er gjort for andre mennesker enn den som bestemmer seg. Moren har rett til å kontrollere sin egen kropp Så abort kan inte vara så himla fel. Sen klart att de är ju fel om man gör abort flera gånger för man inte vill ha barn o.s.v. men ni förstår väll va jag menar? Sen visst vissa får hata mig för mitt tycke men jag håller med om att inte ALL abort ska få genomföras men av vissa skäl borde man få göra abort Many points come up in the abortion debate.Here's a look at abortion from both sides: 10 arguments for abortion and 10 arguments against abortion, for a total of 20 statements that represent a range of topics as seen from both sides

Synes ikke det var et sidespor. Hele kommentaren din var strålende, Heidi! Forstår veldig godt de som er prinsipielt mot abort. Ingen problemer med det. Og stort sett tror jeg hele samfunnet er prinsipielt for å bevare alt liv. Det er lett å finne argumenter for abort. Det er nok like enkelt å finne argumenter mot Språk skaper virkelighet og kan tildekke virkelighet. Uttrykkene «Fosterets rettsikkerhet» og «fosterets behov for samfunnets beskyttelse», ble og blir brukt som argumenter i samtalen om abort. Men det er villedende å bruke begrepet «rettssikkerhet» om svangerskapsavbrytelse skal avgjøres i en legenemnd

Retten til selvbestemt abort er ikke vunnet en gang for alle! 18.06.19. MENINGER. Skyttergravskrigen om abort. 16.06.19. MENINGER. Jo, retten til selvbestemmelse ble innskrenket i natt Stadig færre tar abort. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at aborttallene synker i alle aldersgrupper. I 2019 var det 9,7 aborter per 1000 kvinner i fertil alder. Det ble utført til sammen 11 726 svangerskapsavbrudd i 2019. 95,6 prosent av abortene var selvbestemte, og 83,1 prosent ble utført før kvinnen var 9 uker gravid Abort. Dette er akseptabelt i Islam, ifølge de fleste teologer, så lenge fosteret ikke er ferdig formet, noe som anses inntreffe 120 dager etter befruktningen. Den oppfatningen samsvarer med tradisjonelle meninger, uttrykt så tidlig som av Aristoteles, at sjelen knytter seg til fosteret fra det ukjente rundt denne tiden, og at bare med sjelen festet er fosteret blitt en menneskelig. Hei igjen. Denne gangen skriver jeg et leserinnlegg om abort. Abort betyr jo at man avbryter graviditeten, og det finnes to måter å ta abort på. Den ene er spontanabort og den andre er fremprovosert abort. Spontanabort betyr at fosteret dør inne i magen, som regel innen de tre første månedene av svangerskapet. Fremprovosert abort Retten til selvbestemt abort gjelder inntil tolvte uke i svangerskapet i Norge. I 2016 konkluderte Justisdepartementet med at denne retten også gjelder for kvinner som er gravide med to eller flere barn, og at de kan fjerne ett eller flere friske fostre. Denne prosedyren kalles gjerne «fosterreduksjon» eller «tvillingabort»

Abort - Kristelig Folkepart

Etter 12. uke er svangerskapsavbrudd må det søkes til nemnd, som innvilger eller avslår ønsket om abort. Kvinnens argumenter skal være tungtveiende slik at hun langt på vei har selvbestemmelse da også. En kvinne som begjærer svangerskapsavbrudd etter uke 12, skal gis standardisert informasjon og tilbys prevensjonsveiledning, etterkontroll og eventuelt senere samtale(r). I tillegg er [ Reservasjonsrett: Johan Trovik skrev sist uke i Universitas at «alle» syns abort er uproblematisk, og at reservasjons-motstanderne derfor vil koble den til den «urørlige» og ferdig-debatterte abortloven. Dette er feil. Reservasjonsrett er KrFs første skritt for å avskaffe selvbestemt abort - en lov de åpent er imot. Åpner en for at abort er så uetisk at fastleger skal få forby det. etiske argumenter. Hva er en etisk problemstilling? En etisk problemstilling handler om hvordan ting bør være, og om hva vi bør gjøre. Dette skiller etiske spørsmål fra deskriptive spørsmål, som handler om hvordan ting faktisk er. Mennesket har 46 kromosomer er en deskriptiv påstand, fordi den bare sier noe om hvordan verden er

Senatet i Argentina sier nei til selvbestemt abort

Abort - Huma

Abort reiser en rekke vanskelige spørsmål, som vi ikke enkelt kan regulere oss bort fra, skriver Birkler. En åpen debatt, der vi anerkjenner svakheten i vårt eget standpunkt og anerkjenner styrken i andres argumenter, er en forutsetning for at vi klarer å møte de utfordringene som ny fosterdiagnostikk og ny reproduksjonsteknologi gir Vær forsiktig med argumenter om hva som er «naturlig». Det er mange ting som er naturlige, men som vi mener er uønskede, som for eksempel kreft. På motsatt side finnes det en rekke ting som er «unaturlige», i den forstand at de ikke finnes i naturen, men som vi likevel synes er et gode - som for eksempel kreftmedisiner Abort. I dag mister 40 ufødte børn livet i en abort. Det er over 14.000 aborter hvert år og mere end 800.000 siden vi fik fri abort

Det mangler gode argumenter på begge sider, skriver logikksjekkerne. Ideer / Kronikk / ABORT. Ideer / Kronikk / ABORT. Etikk på bekostning av den gravide kvinnen. Abort handler i like stor grad om å velge noe som å velge noe bort Tross alt mener han at noen aborter, nemlig de frem til uke tolv, kan forsvares utelukkende med at kvinnen ønsker abort. Selv mangler han argumenter for hvorfor hans egen begrensning av kvinners rett til selvbestemmelse er berettiget. Kategorier: Årsaksslutninger, Irrelevans, Konsekvensargumentasjon,.

Men argumenter som: Det er den fri aborts skyld at vi ikke har unge nok i samfundet til at forsørge alle de ældre. eller: Der er så mange barnløse som kunne have adopteret danske børn hvis ikke de alle blev aborteret. er dybest set irrelevante for om abort i sig selv er rigtigt eller forkert Provosert abort er tillatt i Norge innen utgangen av 12. svangerskapsuke, og det er kvinnen som bærer fosteret som alene har den endelige avgjørelsesmyndighet. At det er slik, henger først og fremst sammen med at den feministiske revolusjon gav klima for å gi kvinner større frihet

Abort - Startside kirken

Abort er og blir et etisk dilemma, som ingen ennå har «løst». Det er en konflikt mellom to parter, og uansett hva man velger å kalle det Saklige argumenter for sitt ståsted og synspunkt går fint an å ytre uten å vise forakt for sin motstander. Så fort den ene parten begynner å vise forakt,. Det er grunnen til at det er vanlig at folk bruker stråmannsargumentasjon når de diskuterer temaer som abort eller innvandring. Du kan også se dette i politiske debatter, media eller offisielle uttalelser. Målet med denne taktikken er i utgangspunktet å erstatte en motstanders argumenter med absurde påstander En abort vil på mange måter kunne sees på som et brudd på disse to budene, da noen vil kunne si at du ved å ta abort dreper et barn, eller stjeler et menneskeliv. Videre sier Jesus at du skal elske din neste som deg selv og den gylne regel fra Bibelen lyder Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem Den dagen KrF skjønner at abortkampen ikke er en kamp for eller mot abort, men en kamp for eller mot selvbestemmelse, vil vi få diskusjonen inn på et bedre spor, skriver Hege Ulstein

Abort - Daria.n

Medisinsk abort er behov og mulighet. Til tross for at antall abort motstanderevokser hver dag, og deres argumenter dermed ganske betydelig, fortsetter abort for å være nøkkelen til å løse mange problemer Kirurgisk abort Etter avtale møter kvinnen fastende om morgenen den dagen inngrepet skal foretas. Etter 12. uke er svangerskapsavbrudd må det søkes til nemnd, som innvilger eller avslår ønsket om abort. Kvinnens argumenter skal være tungtveiende slik at hun langt på vei har selvbestemmelse da også

Om ulike begrunnelser for menneskets verdi, med vekt på kristendommen. Aktuelle spørsmål knyttet til menneskeverd, abort, sorteringssamfunnet og aktiv dødshjelp, belyses også. Kompetansemål : Elevene skal kunne reflektere over menneskeverdet og hvordan det begrunnes, likeverd og forskjeller mellom mennesker. Elevene skal kunne gjøre rede for abort som etisk problem. Elevene skal kunne. Etter aborten blir kvinnen sykemeldt i tre dager, det er vanlig å blø som ved menstruasjon i to til tre uker etter aborten. Argumenter mot abort? Med vennlig hilsen GuttogJente.no. Kanskje du også liker disse. P-piller og abort. Argumenter mot abort? Er angrepille abort? Hva med p-piller? Kategorier

Redrect after 3 s . Powered by vuepress-plugin-redirectvuepress-plugin-redirec Andre tilhængere talte - med inspiration fra de unge kommunistiske lande - om indførelse af fri adgang til abort inden for den første del af svangerskabet. Modstanderne satte det ufødte barns rettigheder i fokus og talte om 'fosterdrab' og 'fosterfordrivelse' ud fra religiøse og/eller juridiske argumenter Selvbestemt abort må derfor bli. Du har noen argumenter der, men de har ingenting med argumentene man faktisk bruker. De er foreldet. Selvbestemt abort er, utover de to eksemplene ovenfor, moralsk forkastelig, og bør sees på og ansees deretter Abort argumenter Argumenter for/imot abort? - Politikk - Norsk - VG Nett Debat . Positive ting med abort: 1. Hindre at kvinner får uønskede barn i vanskelige livssituasjoner. (For ung, før ekteskap, under utdanning, fattig, rusproblemer og. Hei, jeg har en debatt på skolen om abort og trenger noen argumenter MOT abort Abort. Nasjonale anbefalinger, råd og pakkeforløp. Kjønnsinkongruens. Nasjonal faglig retningslinje. Utvidet rekvireringsrett til helsesøstre og jordmødre for prevensjonsmidler. Rundskriv. PDF. Tilskudd. Seksuell helse Søknadsfrist: 30. august 2020 (utløpt

Abort, Hva synes du? rett eller galt? Hvorfor

Siden begynnelsen av 70-tallet har Peter Singers preferanseutilitaristiske tilnærminger til hungersnød, dyrevelferd, abort og spedbarnsdrap, eutanasi og miljø engasjert og provosert. Mange mener, inkludert Singers selv, at hans form for utilitarisme kan ha møtt sin største utfordring med klimaforandringene. Et stadig tilbakevendende tankeeksperiment i den australske filosofen og. Aborten kan foretages enten medicinsk eller kigurgisk, og altid efter henvendelse til læge eller gynækolog. I Danmark blev retten til fri abort vedtaget ved lov i 1973. Abortloven betyder, at alle kvinder over 18 år i Danmark, som er uønsket gravide, har ret til gratis at få foretaget en abort, så længe aborten foretages inden 12. svangerskabsuge

Vi har spurt ledere innenfor ortodoks kristendom, swedenborgianisme, åsatru og nyåndelighet hva de mener om abort. Av Hans Olav Arnesen Dømmer man etter de fleste norske medier er abort nærmest en ikke-sak. Hva angår mange trossamfunn er dette inntrykket svært misledende, men blant enkelte synes det å stemme. Innenfor åsatro overlater man beslutningen helt og [ Hvem er offeret i mediefortellingen om abort? Jeg ønsker meg en abortsamtale med sannhet og kjærlighet, argumenter og omsorg, tydelighet og lydhørhet Sjølbestemt abort? » Temaoversikt » Baby og barn; Logg inn for å følge dette. Abort er et spørsmål om liv og død, og en betydelig andel av befolkningen mener vi har institusjonalisert en grov urett mot mennesker som ikke har muligheten til å forsvare seg. En manglende refleksjon rundt de prinsipielle begrunnelsene for abort, gjør også at retten til selvbestemt abort står svakere enn den burde gjøre Fosterdiagnostikk gjer det mogleg å få informasjon om sjukdom og utviklingsavvik hos eit foster tidleg i svangerskapet. Nye metodar for fosterdiagnostikk har aktualisert debatten om kven som skal få tilbodet, når dei skal få det, og om kva dei skal få vite om dei genetiske eigenskapane og anlegga til det kommande barnet

Abortlovgivning i USA - Menneskever

Fordeler og ulemper ved Abort: argumenter for og mot abort Når du bestemmer om ikke å ta abort, er det viktig å høre begge sider av abortdebatten. Her er ti argumenter for abort og ti argumenter mot abort - tjue uttalelser i det hele tatt - som dekker en rekke hensyn Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mange Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Og nye argumenter hevdet at utviklingen innen prøverørsbefruktning og fosterdiagnostikk hadde endret forutsetningene for framkalt abort. Etter den sterke økningen på 1970-tallet har aksepten av abort holdt seg på samme nivå på 1980-tallet og i første halvdel av 1990-tallet Aborten kan utføres hos legen i primærhelsetjenesten og det er kun en sak mellom kvinnen og legen, sier Austveg. Lege og forfatter Berit Austveg er opptatt av å bringe fornuft inn i abortdebatten. Ifølge henne finnes det ingen moralske argumenter for å opprettholde strenge abortlover Nasjonalbiblioteke

Abort - argument och myter - RFS

 1. Jeg ønsker meg altså en abortsamtale med sannhet og kjærlighet, argumenter og omsorg, tydelighet og lydhørhet. Og her har mediene et stort ansvar for å ikke dyrke konflikter og bidra til polarisering. Til det er spørsmålet om abort for viktig - uansett hvilken historie man tror på
 2. Helsereform og fri abort i spill. Denne uken vil Donald Trump utnevne en dommer som skal overta avdøde Ruth Bader Ginsburgs sete i høyesterett. Kun én uke etter valget - 10. november - skal høyesterett høre argumenter i en sak mot ACA som støttes av Trumps regjering
 3. Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang
 4. Et av deres argumenter har vært at det uansett utføres mange ulovlige aborter i Argentina. Flere tusen kvinner, mange av dem fattige, blir hvert år innlagt på sykehus med komplikasjoner som følge av utrygge, provisoriske aborter. Les også: Abortkampen i Latin-Amerika tilspisser seg
 5. Argumenter! - les og skriv; Eksempeltekster og skriverammer. Argumenterende tekst: Digital mobbing - skriveramme; Argumenterende tekst: Hjelp guttene mot kroppspress! - skriveramme; Drøftende tekst: Ungdom og dataspill - skriveramme; Novella «Jonas» - skriveramme; Novella «Hjorten i skogbrynet» - skriveramme; 4. Sammensatte.
2 trips are for the weak!

- Selvbestemt abort har spart mange liv - Aftenposte

- Der skulle virkelig gode argumenter på bordet for at få en abort, så jeg skrev tårepersende historier for at få aborten igennem og pyntede en del på det. Hvis en pige på 15 år ansøgte om abort, skulle jeg på husbesøg hos hendes forældre, og så skrev jeg, at der var møjbeskidt, moderen var umoden som en 10-årig og hjemmet i øvrigt uegnet til børn, siger Tine Bryld Partiet De Kristne oppfordret i avisen Dagen 13. oktober KrF om å bruke sin vippeposisjon i retningsvalget om å løfte spørsmålet om Norges abortlov. Mange satte pris på at organisasjonen Menneskeverd, KrF og Høyre grep muligheten allerede 18. oktober til å løfte spørsmålet om tvillingabort og abort av barn etter 12. svangerskapsuke

Om argumenten för abort Människorätt för ofödd

legal abort for ikke å dø. Dette har vært et mantra for abortforkjemperne i Argentina. Selvbestemt abort er ikke et prevensjonsmiddel, slik også enkelte argumenterer i Norge, men en lovfestet rett som kan gi kvinner rett til å bestemme over egen kropp og ikke minst kan retten til trygg abort redde liv Oftestad og Vidar Sætre (17.2.) har også reagert på at jeg i et intervju i Dagen (3.2.) uttalte at man i politisk debatt om abort og bioteknologi bør fremføre «argumenter utenfor det religiøse domenet». Sætre påstår at jeg har karakterisert religiøse argumenter som useriøse, men det har jeg ikke

Fri abort, 1973-Voldtægt og abort - hvad mener I | Retten til livAbort i verden | Retten til livAbort i tal | Retten til liv

I 2017 står et nytt stortingsvalget for tur, og oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja kommer igjen til å bli et aktuelt tema. De politiske partiene kommer til å bruke store, fine ord, men det kan være vanskelig å vite akkurat hva de forskjellige partiene mener De borgerlige som år etter år går til valg på «frihet til den enkelte» glemmer å fortelle at dette ikke gjelder for elever som skal gå videregående skole Det ble stor debatt også her til lands, da Singers argumenter ble luftet i vår. I debatten var det flere som forsvarte kvinners rett til å velge å abortere et foster som de vet har Downs syndrom. De gikk imidlertid ikke like langt som Singer, som mener at det å ta livet av et foster ved en abort, ikke er noe annerledes enn å ta livet av et spedbarn Argumenter om at det er uetisk at friske og levedyktige søsken fjernes i magen til en frisk og levedyktig mor, og abort av et friskt foster som er alene i mors liv,.

 • Beste rensekur for kroppen.
 • Powi arbeit klasse 7 familie.
 • Fasadeprodukter bergen.
 • Hekling for nybegynnere oppskrifter.
 • Stammzellenspende geld.
 • Oxide better loot.
 • Takeaway halden.
 • Hev buchs.
 • Kommunevåpen asker.
 • Ausflugsziele mexiko.
 • Quokka tier kaufen.
 • Motor og drivverk forsikring if.
 • Uml arrows.
 • Skinner til skyvedører.
 • Sønner stream.
 • Miniatur wunderland mitarbeiter.
 • Danske bank akademikerne bsu.
 • Blödning i hjärnan.
 • Cx 100 claris cyclocross 17.
 • Badeferie polen.
 • Casio fx 9860gii manual norsk.
 • Lustige begrüßungssprüche.
 • Wie lang ist ein lichtjahr.
 • Två kvinnor och en man film.
 • Musical karlsruhe 2017.
 • Verbe etre en anglais.
 • Malin nesvoll vangsnes høyde.
 • Finner ikke minnepenn mac.
 • Gallium metal.
 • Wandern mit kindern bonn.
 • Mini pc with thunderbolt.
 • Lustige labrador bilder.
 • Gjødsle med hønsemøkk.
 • Morningen ordbok.
 • Sido kinder.
 • Inliner bilder kostenlos.
 • Frikirken drangedal.
 • Outlook not working for gmail.
 • Hvorfor skriver barn speilvendt.
 • Posterxxl meine bestellung.
 • Café sommer terrassen 22303 hamburg.