Home

Meldeskjema til nsd

Veiledning til meldeskjema Personverntjenester NSD

Veiledning til meldeskjema Innhold: Teknisk informasjon. Feil meldeskjema-id. E-post. Saksbehandlingstid. Lagring av meldeskjema. Kontroll av meldeskjema. Vedlegg. Laste opp vedlegg. Grå felt . Teknisk informasjon. Det anbefales å bruke en moderne nettleser som f.eks. Internet Explorer eller Firefox. Javascript må være skrudd på Veiledning til meldeskjema Indeks Ettersending skal gjøres på e-post til personvernombudet@nsd.no. Vedlegg må være standard Office dokumenter, rtf ,html, tekstdokument (.txt), pdf, bildefil eller odf (Open Office filformat.

We're sorry but this application doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue Meldeskjema skal fylles ut ved innsamling, registrering og behandling av personopplysninger. Nytt Meldeskjema (tilpasset ny personopplysningslov) Vi har fått et nytt Meldeskjema. , er det ikke nødvendig å sende inn meldeskjema til personvernombudet (NB! Gjelder ikke. Deling av meldeskjema. Når du deler et prosjektet, sendes det ut en invitasjon til angitt e-postadresse. Mottakeren må bekrefte at vedkommende ønsker tilgang innen to uker. Brukeren får tilgang på følgende Gir tilgang til å se all kommunikasjon mellom innmelder og NSD. Kan redigere: Gir også tilgang til å redigere i prosjektet

20. juli 2018 ble EUs personvernforordning (GDPR) innført i Norge. Hvordan har dette påvirket norsk forskning, og hvordan skal forskerne forholde seg til NSD etter lovendringen? Mer >> Thu Sep 05 14:31:00 CEST 201 NSD holder kurs for forskere, administrasjon og ledelse om personvern, datahåndtering og arkivering av data. NSD digitaliserer I NORDi-prosjektet utvikler vi verktøy som gjør det enklere å dele forskningsdata Meldeskjema skal fylles ut ved innsamling, registrering og behandling av personopplysninger

Melding til NSD. Meldeskjema fylles ut og sendes til personvernombudet. Prosjektet skal meldes i god tid før datainnsamlingen begynner, senest 30 dager før. Meldeskjema er elektronisk og finnes på NSDs nettsider. Se prosjekter som får forenklet vurdering eller kortere vurderingstid. Her finner du også veiledning til bruk av skjemaet Meldeskjema skal fylles ut ved innsamling, registrering og behandling av personopplysninger. Nytt Meldeskjema (tilpasset ny personopplysningslov) If you still have problems with uploading attachments, you can contact us by email personvernombudet@nsd.no. Back to index Grey fields Grey fields are inactive. They will. NSD meldeskjema Masterstudenter ved sosialantropologisk institutt er forpliktet til å levere et meldeskjema til NSD i forkant av det planlagte feltarbeid.. Se også NSDs nettsider.. Meldeskjema sendes NSD så tidlig som mulig for å sikre svar før påbegynt feltarbeid

Meldeskjema - NSD

Til studenter og forskere: Studenter og forskere ved institusjoner som har avtale med NSD, og som skal behandle personopplysninger i prosjektet sitt, skal fortsatt sende meldeskjema til NSD. Du kan dele meldeskjemaet ditt med prosjektansvarlig (veileder) og andre forskere Meldeplikten til NSD Personverntjenester (se trinn 8) må også ivaretas i helseforskningsprojekter; en etisk vurdering av REK evt LEKF inkluderer ikke kontroll av personvern og datasikkerhet. Dersom du ser for deg en mulighet for å publisere en fagartikkel basert på masteroppgaven, bør du vurdere å registrere prosjektet i den internasjonale databasen ClinicalTrials.gov før oppstart Se gjennom meldeskjema og andre dokumenter knyttet til prosjektet både ved oppstart av nye prosjekter som behandler sensitive personopplysninger og i andre tilfeller der et prosjekt bør sjekkes opp (melding fra NSD, PVO m.fl eller prosjektet ligger under Ingen vurdering og har status Lukket)

Meldeskjema for behandling av personopplysninge

Forskning som faller innenfor helseforskningsloven, må få en etisk godkjenning fra REK (regionale etiske komiteer) i tillegg til lovlig grunnlag i personvernforordningen, som kan gjøres av NSD. Meldeskjema kan opprettes parallelt med søknad til REK Fylle ut meldeskjema. Være kontaktpersonen mot NSD. Utarbeide et informasjonsskriv basert på NSDs mal, og påse at alle studentene benytter denne. Legge opp til klare retningslinjer når det gjelder tematikk for intervju/øvrig datainnsamling. Påse at alle studentene følger informasjonen som er gitt i meldeskjema Meldeskjema er tilgjengelig på NSDs hjemmesider. Utfylt meldeskjema sendes NSD, Hans Holmboesgt. 22, 5007 BERGEN. Spørsmål om forskning og personvern kan rettes til NSD på telefon 55 58 21 17 eller e-post. Institusjoner som ikke har inngått avtale med NSD, sender melding eller søknad om konsesjon direkte til Datatilsynet. For mer. NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47-55 58 21 17. nsd@nsd.no. JOBB HOS NSD >> Unge er meir interessert i politikk. Den politiske interessa er stigande blant dagens unge. Særleg jenter ser ut til å vere meir engasjerte enn før. Start for internasjonalt register. Meldeskjema i ny versjon presentasjoner for NSD Navnet Ditt Evt tittel/seksjon DPIA-prosessen 1. Forsker/student melder inn prosjektet. 2. NSD utarbeider utkast til vurdering i samråd med prosjektansvarlig. 3. NSD vurderer om personvernrisikoen er tilstrekkelig redusert, og sender vurderingen til kontaktperson ved institusjonen. 4

NSD har tilbudt datahåndteringsplan (også kjent som DHP, eller engelsk DMP) til forskere siden 2016, og nylig ble denne lansert i en oppgradert utgave. - Nå er vi også klare med to nye verktøy som sparer tid og skaper trygghet for forskerne og institusjonene de tilhører, en DMP-oversikt og en Data Policy Manager, forteller Katrine U. Segadal, leder for seksjon for forskningsdata ved NSD utforme informasjon til respondenter eller informanter om deres personvernrettigheter; melde inn forskningsprosjektet til Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD). Prosjektet skal meldes inn til NSD minst 30 dager forut for prosjektstart. Din veileder skal kontrollere ditt meldeskjema før det sendes in Forenklet meldeskjema for student/mastergradsprosjekter og andre studier som medfører behandling av personopplysninger som er melde- eller konsesjonspliktige i henhold til personopplysningsloven med forskrifter For at forenklet melding skal kunne benyttes må man kunne krysse av på samtlige punkter nedenfor

Studenten oppretter et meldeskjema til NSD Personverntjenester. Student deler meldeskjemaet med veileder. Studenten sørger for at prosjektet skal bruke de sikre tekniske løsningene for innsamling, lagring, overføring og analyse av forskningsdata (personopplysninger) som tilbys ved HINN Denne retten gjelder uavhengig av om utvalget samtykker til deltakelse eller ikke. I utgangspunktet skal informasjon gis individuelt (for eksempel via brev/e-post). Dersom individuelt varsel ikke er mulig, kan det være aktuelt å informere kollektivt (for eksempel i avis/medlemsblad, oppslag i kommentarfelt, internettside eller oppslag i området der det skal observeres)

Meldeskjema - pvo.nsd.n

 1. Meldeskjema NSD / Søknad REK. Gode råd for en kjapp behandling! Pass på å fylle inn all nødvendig informasjon, som f.eks. prosjekttittel ; Angi metode for innsamling (intervju), samt hvilke datakilder (lydfiler) du skal innhente. Vis til samtykkeskjema som er ditt behandlingsgrunnlag - dette skal legges ve
 2. NSD arkiverer alle typer forskningsdata fra ulike fagfelt og sikrer trygg og profesjonell behandling
 3. Title: Forenklet meldeskjema - studentprosjekter Subject: 00010610|1-FOR.10.05| Author: asogstad Description: EK_Avdeling 4 EK_Avsnitt 4 EK_Bedriftsnavn 1 R-R EK_GjelderFra 0 20.05.2008 EK_Opprettet 0 14.09.2007 EK_Utgitt 0 24.09.2007 EK_IBrukDato 0 12.11.2008 EK_DokumentID 0 D17575 EK_DokTittel 0 Meldeskjema - Forskning og databehandlinger EK_DokType 0 EK_EksRef 2 0 EK_Erstatter 0 3.01 EK.

NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. nsd@nsd.n Prosjektet skal meldes til NSD senest 30 dager før datainnsamlingen skal starte. For å redusere saksbehandlingstiden hos NSD anbefaler vi at du leser Tips for å redusere vurderingstiden (NSD) . Hvis det foretas endringer i prosjektopplegget i forhold til de opplysningene som ligger til grunn for NSDs vurderinger, skal det sendes inn et eget endringsskjema

Deling av meldeskjema Personverntjenester NSD - Norsk

 1. 22/09/18 Ny teknologi fra NSD og SSB gir lettere tilgang til registerdata 26/06/18 Vigdis Kvalheim blir ny direktør 08/06/18 GDPR: Nytt meldeskjema for behandling av personopplysninger klart når loven trer i kraf
 2. ner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har behandlingsansvarlig institusjon plikt til å svare innen en måned. FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJE
 3. Er vi interessert i å ha gamle versjoner av meldeskjema liggende? I NSD så overskrives de når endringsmelding ér sendt. Skal vi gjøre meldeskjema til en html-visning? Må vi egentlig hente alle feltene i meldeskjema? Hvem trenger dette? På den ene side så burde det være alment tilgjengelig
 4. Vurdering fra NSD Personvernombudet for forskning § 31 Personvernombudet for forskning viser til meldeskjema mottatt 02.12.2017 for prosjektet: Vurdering Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon finner vi at prosjektet er meldepliktig og at personopplysningene som blir samlet inn i dette prosjektet er regulert a
 5. istrativ behandling eller behandling i forskning, må meldes inn til UiO. Forskningsprosjekter som behandler personopplysninger må meldes til UiOs personverntjenesteleverandør Norsk Senter for Forskningsdata (NSD), og ad
 6. Unik mengdetrening (2018: 6867 meldeskjema) i tolkning av personvernregelverk i forskning som sikrer: - God kvalitet på tjenestene og rådgivning vi leverer - Likebehandling av forskningen @NSD • NSD lager utkast til DPIA i samråd med forsker og sender dette til
 7. Vurdering fra NSD Personvernombudet for forskning § 31 Personvernombudet for forskning viser til meldeskjema mottatt 19.12.2017 for prosjektet: Vurdering Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet og øvrig dokumentasjon finner vi at prosjektet er meldepliktig og at personopplysningene som blir samlet inn i dette prosjektet er regulert a

Det at studentene blir nødt til å lage en intervjuguide og svare på spørsmål fra NSD, tvinger dem til å klargjøre prosjektet sitt, sier hun. - Et viktig mål med bacheloroppgaven er også å bli bevisst likheter og forskjeller mellom metoder som journalister og forskere bruker, understreker hun. Ønsker forenklet meldeskjema NSD foretar ikke en ny vurdering av det reviderte informasjonsskrivet. 1. KRAV TIL INFORMERT SAMT YKKE De registrerte skal få skriftlig og/eller muntlig informasjon om prosjektet og samtykke til deltakelse. Du må påse at informasjonen minst omfatter: - Prosjektets formål og hva opplysningene skal brukes til Hvis forskningsprosjektet skal behandle personopplysninger, så skal prosjektleder sende melding til NSD senest 30 dager før behandlingen skal starte. Prosjektleder skal informere sin forskningsansvarlig før søknad til NSD eller melding til REK sendes inn, og kunne legge frem søknad og meldeskjema dersom forskningsansvarlig ber om det De ønsker å tilby oss veiledning om internkontrollrutiner og å samarbeide med sektoren om å få til en mal/bransjenorm for internkontrollsystem for forskning. NSD har tre prosjekter i gang nå:-Internkontrollprosjektet: de trapper opp veiledning til institusjonene-Systemutvikling: de oppdaterer meldeskjema, saksbehandling og Meldingsarkive @NSD 1. Forskeren skal ha gode arbeidsvilkår 2. Krav om deling og gjenbruk av data Arkivering Informasjonen til deltakerne legger føringer for NSD som datakurator/ Gjenbruk Behov: Opplæring Resultat: Meriterende for dataprodusenten PVO Meldeskjema Datahåndteringsplan Rådgivning retter mot arkiveringsbehov - Gode metadata.

Personverntjenester NSD - Norsk senter for forskningsdat

 1. Meldeskjema for behandling av personopplysninger 01.05.2019, 0858 about:blank Side 2 av 3 26.10.2018 med vedlegg samt i dialogen mellom innmelder og NSD. Behandlingen kan starte. MELD ENDRINGER Dersom behandlingen av personopplysninger endrer seg, kan det være nødvendig å melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet
 2. til å svare innen en måned. FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om riktighet (art. 5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32). Dersom du benytter en databehandler i prosjektet må behandlingen oppfylle kravene til bruk a
 3. NSD Rapportserie. De nyeste rapportene er fritt tilgjengelige i PDF format, mens en del av de eldre rapportene kun finnes i papirutgave. For bestilling av papirutgaver, kontakt nsd@nsd.uib.no eller telefon 55 58 21 17.. Nr. 126: Anne Katrine Mortensen: Undersøkelse om religion 2008
 4. Det er også et krav at NSD får oversendt nødvendig dokumentasjon på at undersøkelsen er meldt eller konsesjonsbehandlet i tråd med kravene til Datatilsynet. Merk at datoen for utløp av avtalen må settes i samsvar med meldeskjema eller konsesjon. Avtalen kan ikke vare utover den datoen som er satt for oppbevaring av personopplysninger
 5. Meldeskjema til NSD. Spesialrådgiver Anne-Mette Somby ved NSD hadde fem gode prinsipper når det gjelder personvern. - Du skal ha en god grunn til å samle personopplysninger, sier Somby. - Du må ha tillatelse fra din egen institusjon, og skal vise respekt for den registrerte og dens rettigheter
 6. Husk å ALLTID sende kopi av meldeskjema til din veileder, samt å ha veileder på kopi i ALL korrespondanse med NSD. Veileder er ansvarlig for at studenter som skal behandle personopplysninger på vegne av OsloMet er gitt informasjon, opplæring og tilgang til nødvendig infrastruktur,- for dermed å kunne gjennomføre behandlingen av personopplysninger på en trygg måte
 7. Skal forskningsprosjektet behandle personopplysninger, må meldeskjema sendes til NSD senest 30 dager før datainnsamlingen har planlagt oppstart. Innsamling av personopplysninger kan starte når godkjenning fra NSD foreligger, og endringer underveis i prosjektet skal meldes til NSD

Meldeplikt og meldeskjema. Dersom du skal behandla personopplysingar i eit forskingsprosjekt skal dette meldast inn til NSD. Sjekk her om du må melda inn ditt prosjekt. Viss du gjennom denne sjekken får beskjed om at prosjektet ditt må verta meldt åt NSD, gjer du dette via meldeskjema. Slik vurderer NSD prosjekta som vert melde inn NSD vurderer alle forskningsprosjekter som benytter personopplysninger i forskning. REK gjør en forskningsetisk vurdering. Prosjekter med en godkjenning fra REK skal etter en gitt dato også sende meldeskjema til NSD NSD oppfordrer Norge til å ta i bruk de mulighetene forordningen gir for forskning på personopplysninger, og ikke innføre innstramninger som gir særnorske regler, for eksempel i form av skjerpede krav til forhåndsgodkjenning og samtykke. Tilgang til data må sikres. Alt i alt støtter NSD departementets forslag om ny personopplysningslov Manuell import fra NSD. Du kan hente prosjektinformasjon fra NSD inn i et eksisterende Forskpro-prosjekt. Importen overskriver noen av feltene i Forskpro, i tillegg til å hente alle vedlegg, meldeskjema og vurdering fra NSD. Slik gjør du: Logg inn i Forskpro - forskningsprosjektregisteret. Finn ditt prosjekt og klikk rediger

NSD - Norsk senter for forskningsdat

 1. NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47-55 58 21 17. nsd@nsd.n
 2. DBH - Database for statistikk om høgre utdanning, Bergen, Hordaland. 134 liker dette · 2 har vært her. DBH er en del av NSD - Norsk senter for forskningsdata. DBH inneholder data om norske fagskoler,..
 3. Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 09.09.2016. Meldingen gjelder Revidert informasjonsskriv skal sendes til personvernombudet@nsd.no før utvalget kontaktes. I meldeskjema har du tatt høyde for at det kan behandles enkelte opplysninger om tredjeperson
 4. meldeskjema med prosjektbeskrivelse og vedlegg til NSD som er HVL sin personvernrådgiver i forskning. Meldingen skal sendes senest 30 dager før innsamlingen av personopplysninger skal starte. Veileder skal sørge for at det foreligger en gyldig databehandleravtale dersom det benyttes eksterne databehandlere
 5. - NSD oppdaterer meldeskjema, saksbehandlingsprosedyrer og Meldingsarkivet iht. ny lov - NSD trapper opp veiledning til institusjonene på leder/adm.nivå - Vil på sikt hjelpe institusjonene med å implementere deres retningslinjer for informasjonssikkerhet i hvert prosjekt. - Institusjonen må sørge for at forskerne melde
 6. Gå til meldeskjema Meldeplikten er lovpålagt jf. personopplysningsloven og prosedyren med melding til NSD er bestemt av institusjonsledelsen. Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte kan identifisere en person. Direkte personidentifiserbare opplysninger er navn, personnummer eller andre personlige kjennetegn

Skal du bruke personopplysninger i forskningen din, enten alminnelige eller sensitive personopplysninger, må du være klar over at det stilles en rekke krav til slik bruk, og at du må ha tillatelse før du kan sette i gang arbeidet. Studenter- og ansatte ved Høgskolen i Østfold som skal behandle personopplysninger i forskningsprosjekter, skal sende meldeskjema til Norsk senter for. Retten til å klage til en tilsynsmyndighet Fra hvilken kilde personopplysningene stammer og dersom det er relevant, om de stammer fra offentlig tilgjengelige kilder Om det treffes automatiserte avgjørelser inkludert profilering , basert på de innhentede opplysningene, i så fall skal det gis informasjon om den underliggende logikken bak de automatiserte avgjørelsene, samt forventede. tillatelse til adgang til dette feltet først innhentes ved skriftlig søknad til øverste ansvarlige leder av sykepleietjenesten og også av respondenten. Skriftlig tillatelse til å utføre studiet må være studenten i hende før studiet påbegynnes. Dersom det skal innhentes personopplysninger, se punkt 4.4, skal det sendes meldeskjema til NSD

Innsendt databehandlingsplan og meldeskjema/søknad til NSD for personvernvurdering, eller notat med begrunnelse for hvorfor prosjektet ikke krever slik databehandlingsplan og søknad. Innleveringen vurderes til bestått/ikke bestått. Studenten gis fortløpende tilbakemeldinger for å kunne forbedre og utvikle bachelorprosjektet videre Dersom forskningsdataene skal oppbevares med tanke på senere forskning, fyller prosjektleder ut meldeskjema til NSD. Dersom formålet med den planlagte forskningen endres, må det sendes endringsmelding eller ny melding til personvernombudet, alt etter hvor omfattende endringen er

Melding til NSD FoU-håndbok - Tilsat

 • Adventskalender 2017.
 • Ltte terror.
 • Trollgarn til salgs.
 • Analoge klok oefenen groep 4.
 • Wochenmarkt alghero.
 • Stålampe bohus.
 • Badedrakt cubus.
 • Krankenhaus günzburg labor.
 • Rygg og skulderstøtte.
 • Partnervermittlung nürnberg.
 • Navy seals opptakskrav.
 • Helgeland politidistrikt mosjøen.
 • Pieten spelletjes.
 • Norske salmer tekst.
 • Tiltak klimaendringer.
 • Apa style kildehenvisning.
 • Greek alphabet wikipedia.
 • Balesetek ma veszprém megyében.
 • Starkbierfest landshut emslander.
 • Moz einschulung 2017 eberswalde.
 • Doxylin pris.
 • Stadt wuppertal stellenangebote.
 • Coolmax stoff meterware.
 • Slimhinne livmor.
 • Kikut geilo fjellandsby.
 • Ølsalg butikk trondheim.
 • Muskelbrist i brystet.
 • Alderspsykiatrisk avdeling.
 • Klinikk sandvika.
 • Betale ned lån eller spare egenkapital.
 • Eventyrfabrikken skien.
 • Gameboy advance sp charger.
 • Audi q5 2018.
 • Hva er turn.
 • Lihku beivviin sámi álbmogii!.
 • Blackfoot indianer referat.
 • Hypofyseadenom prognose.
 • Hjemmelagde gaver til besteforeldre.
 • Bekkegata 10 horten.
 • Hitta ädelstenar i skåne.
 • Restaurant gertrudstrasse winterthur.