Home

Langtidsplan for forsvaret

Regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret: Ikke en krone ekstra . Ifølge forsvarsministeren vil regjeringen oppfylle NATOs toprosentmål nå i 2020 Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren innebærer en fortsatt styrking og modernisering av Forsvaret, hvor satsingen som startet i forrige plan bygges videre på. Forsvaret skal settes i stand til bedre å kunne møte den sikkerhetspoli.. Utviklingen av Forsvaret styres etter fireårige langtidsplaner. I dag presenterte statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen den nye langtidsplan for forsvarssektoren (LTP). Planen skal gjelde for 2021-2024. For å skape større forutsigbarhet for Forsvaret har planen nå et operativt perspektiv fram til 2028 Her er ny langtidsplan for Forsvaret. Den er ikke akkurat slik forsvarssjefen ønsket seg. Forsvaret får hverken hærbrigaden eller de nye fregattene de ønsket seg. Men på lang sikt blir det 3000 flere vernepliktige og større helikoptre til bakkesoldater

Langtidsplan for Forsvaret. Det viktigste og vanskeligste gjenstår. Publisert: 2019.03.25. Hedda Langemyr (tekst) Artikkelen er levert av Hedda Langemyr på oppdrag for Befalsbladet i samarbeid mellom Norges offisers- og spesialistforbund, Norsk Tjenestemannslag Forsvaret og Utsyn Regjeringen har levert Prop. 14 (S) Evne til forsvar - Vilje til beredskap til Stortinget for behandling. Dette er en god langtidsplan for forsvarssektoren og en nødvendig styrking av Forsvaret i lys av den sikkerhetssituasjonen Norge står overfor. Planen balanserer oppgaver, struktur og. Regjeringen får forsvarets langtidsplan i retur fra Stortinget. Opposisjonen på Stortinget er så misfornøyde med Frank Bakke-Jensens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret, at de sender den. I dag legger forsvarsministeren fram forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret. På Andøya forventer de ansatte svar fra regjeringen om hva flybasen skal brukes til etter omstridt nedlegging Langtidsplan for forsvaret Bakke-Jensen fikk forsvarsplan i retur - nå kommer nytt forslag. Opposisjonen ga forsvarsminister Frank Bakke-Jensens (H) forslag til ny langtidsplan for Forsvaret stryk. Nå har statsråden gjort et nytt forsøk

Regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret: Ikke en krone

 1. Langtidsplan for Forsvaret Ikke mer folk eller penger i revidert forsvarsplan - men Sjøforsvaret får ett nytt løfte. De økonomiske rammene er de samme som før, og det loves ikke mer personell i den nye og reviderte forsvarsplanen
 2. Regjeringen har levert Prop. 14 (S) Evne til forsvar - Vilje til beredskap til Stortinget for behandling. Dette er en god langtidsplan for forsvarssektoren og en nødvendig styrking av Forsvaret i lys av den sikkerhetssituasjonen Norge står overfor
 3. Langtidsplan 2017-2021. BAKGRUNN Folk og Forsvar ble opprettet i 1951, på bakgrunn av forslag fra Forsvarskommisjonen av 1946 og på oppfordring fra et samlet Storting. Tanken var å spre informasjon om norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk ut til det norske folk, og spre kunnskap og engasjement rundt disse sakene
 4. isteren, justis- og beredskaps
 5. Regjeringen vil bruke 8,3 milliarder mer på Forsvaret i 2021 og 16,5 milliarder mer i 2028 på Forsvaret. De økonomiske rammene for langtidsplanen er dermed de samme som før. Det loves heller.
 6. Langtidsplan for Forsvaret Prop 151 S Et helhetlig alternativ: Venstres utgangspunkt for forhandlinger •Det eneste unike med det norske Forsvaret Motiverte og kvalifiserte vernepliktige . Venstre vil bruke like mye penger på Forsvaret som Regjeringen, dvs en økning på 165 milliarde
 7. langtidsplan for Forsvaret; Del. Ei lukke at Langtidsplanen ikkje vart handsama i vår. Berre kort tid etter at Langtidsplanen for Forsvaret skulle ha vore ferdig handsama og vedtatt i Stortinget, kom beskjeden om at US Marines reduserer frå 700 til 20 soldatar på norsk jord

Prop. 62 S (2019-2020) - regjeringen.n

Forsvarsbudsjettet 2021 ble lagt frem i dag. Arbeidstakerorganisasjonene fikk en egen presentasjon i Fanehallen ved Akershus Festning. Hovedinntrykket er at dette er en svak start på den neste langtidsplanen for forsvarssektoren Regjeringen har levert Prop. 14 (S) Evne til forsvar - Vilje til beredskap til Stortinget for behandling. Dette er en god langtidsplan for forsvarssektoren og en nødvendig styrking av Forsvaret i lys av den sikkerhetssituasjonen Norge står overfor. Planen balanserer oppgaver, struktur og økonomi, noe som er viktig for en bærekraftig utvikling av Forsvaret Ny langtidsplan for forsvarssektoren: God plan. Regjeringen har levert Prop. 14 (S) Evne til forsvar - Vilje til beredskap til Stortinget for behandling. Dette er en god langtidsplan for forsvarssektoren og en nødvendig styrking av Forsvaret i lys av den sikkerhetssituasjonen Norge står overfor

- Svekker forsvaret av Norge Regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret gjør oss mer avhengig av alliert støtte. Det er en farlig utvikling, sier Liv Signe Navarsete i Senterpartiet I midten av oktober legger regjeringen frem en ny langtidsplan for Forsvaret etter at Stortingets utenriks- og forsvarskomite sendte den tilbake med beskjed om at den manglet presiseringer på en rekke områder. I avisen Nordlys skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at arbeidet med den nye langtidsplanen har tatt utgangspunkt i den helheten som allerede er presenter Hans Erik Skjæggerud sier han forventer at Stortinget tar dette på alvor når det skal behandle ny langtidsplan for Forsvaret seinere i høst. - Også Forsvaret må følge de normene som gjelder ellers i samfunnet for arbeidstid. Løsningen ligger først og fremst i å øke bemanningen, så lenge ambisjonsnivået opprettholdes, sier han Regjeringen har levert Prop. 14 (S) «Evne til forsvar - Vilje til beredskap» til Stortinget for behandling. Dette er en god langtidsplan for forsvarssektoren og en nødvendig styrking av Forsvaret i lys av den sikkerhetssituasjonen Norge står overfor. Planen balanserer oppgaver, struktur og. Les også: Ikke mer folk eller penger i revidert langtidsplan for Forsvaret. Sist fikk regjeringen planen sendt i retur, da flertallet på Stortinget mente at den var for svak, for lite konkret, og etterlot et forsvar som ville være for lite

Ny langtidsplan for forsvarssektoren: - Regjeringen

 1. Regjeringens forslag til en langtidsplan for forsvarssektoren - Prop. 151 S (2015-2016) Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren - er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen. Innstillingen ble avgitt fredag 11. november, og er publisert på sakssiden.. Langtidsplanen er regjeringens forslag til innretting av Forsvaret både når det gjelder struktur, oppgaver og.
 2. Forsvaret trenger en ny langtidsplan - ikke fordi dagens plan. 1. er dårlig, 2. men fordi virkeligheten aldri står stille. Verken de sikkerhetspolitiske og teknologiske rammebetingelsene eller viljen til å bruke penger på Forsvaret er de samme som i 2015 og 2016da planen ble lagt
 3. Det er ikke akkurat applaus som møter regjeringens nye forsøk på å gi Forsvaret en langtidsplan. Men flere hoder med militærluer på kan kanskje redde den
 4. Debatt: Langtidsplan for Forsvaret Forsvaret var underfinansiert med om lag 180 milliarder kroner, uten en plan for å hente inn gapet. Årelatingen av Forsvaret måtte stoppes
 5. Her er regjeringens detaljerte plan for Forsvaret, slik den publiseres i Forsvarers langtidsplan fredag. Innen fire år skal bemanningen øke med 550 ansatte og 700 vernepliktige

Utviklingen av Forsvaret og forsvarssektoren styres etter såkalte langtidsplaner, som gjelder for fire år av gangen. Dagens langtidsplan ble vedtatt i 2016 og gjelder for årene 2017-2020. Neste plan skal gjelde for årene 2021-2024, og regjeringen tar sikte på å legge frem et nytt planforslag for Stortinget i 2020 Statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) legger fram regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret i Oslo den 17. april 2020. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix. Regjeringen vil styrke Forsvaret med 16,5 milliarder kroner over de kommende åtte årene. Men forsvarssjefen ba om langt mer penger og folk

Regjeringen la før helgen fram forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvarsbevilgningene økes med kun 16,5 milliarder kroner fra 2020 til 2028. Under den påfølgende pressekonferansen ble Forsvarsministeren konfrontert med at Regjeringens forsvarspolitiske ambisjoner ligger «milevis» unna det minimum som Forsvarssjefen anbefalte Forsvaret får milliarder til å fullføre langtidsplan. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier regjeringen nå holder det de lovet ved å fullføre Forsvarets langtidsplan. Her sammen med statsminister Erna Solberg (H) på Rena leir i juni. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Opposisjonen ga forsvarsminister Frank Bakke-Jensens (H) forslag til ny langtidsplan for Forsvaret stryk. Nå har statsråden gjort et nytt forsøk. Med beskjed om å komme med forbedringer på åtte konkrete punkter sendte opposisjonen på Stortinget i vår planen tilbake til Bakke-Jensen. Blant kraven Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og statsminister Erna Solberg (H) la fredag fram et revidert forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. Stortinget sendte i vår det første forslaget i.

Video: Her er ny langtidsplan for Forsvaret

Langtidsplan for Forsvaret - NO

 1. I snart eitt år har regjeringa arbeidd med å stake ut kursen for framtidas norske forsvar, og 17. juni 2016 presenterte regjeringa forslaget sitt til ny langtidsplan. Arbeidet med langtidsplanen har vore ein omfattande og krevjande prosess, og regjeringa har henta innspel frå ei rekkje fagfolk i prosessen
 2. Forsvarssjefen skal innen 8. oktober fremlegge sitt fagmilitære råd som innspill til regjeringens arbeid med ny langtidsplan for Forsvaret. Dersom han skal få Forsvaret ut av den dype krisen det befinner seg i nå bør han først bruke tid på å studere de mange feilene som ble gjort da Forsvarsreform 2000 ble utarbeidet for 20 år siden, bl.a. den manglende erkjennelsen av banale.
 3. Arbeiderpartiet har i enigheten om langtidsplanen for forsvaret, gitt vår tilslutning til grepene vi støtter og fått rettet opp noen av svakhetene i høyreregjeringens langtidsplan. Arbeiderpartiet har vært opptatt av å styrke forsvarsevnen i Nord-Norge, få mer klarhet om Hæren og Heimevernets framtid og sikre at regningen for å styrke Forsvaret ikke blir skjøvet ut i tid

LeserbrevRegjeringen la før helgen fram forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvarsbevilgningene økes med kun 16,5 milliarder kroner fra 2020 til 2028. Under den påfølgende pressekonferansen ble Forsvarsministeren konfrontert med at Regjeringens forsvarspolitiske ambisjoner ligger «milevis» unna det minimum som Forsvarssjefen anbefalte Statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen legger fram regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret Langtidsplan for Forsvaret Vi vil fortsette snakke opp Rygge militære, sier Ingjerd Schou, Tage Pettersen og René Rafshol. I 2011 var planene fra den rødgrønne regjeringen for Rygge militære flyplass å bli en kompaktbase med 150 ansatte Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) la fredag frem det nye forslaget til langtidsplan for Forsvaret. Den reviderte langtidsplanen legger, som i det opprinnelige forslaget i vår, opp til en.

Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren er en god plan

 1. Publisert: 17.04.20 — 12.01 Oppdatert: 7 måneder siden Dagens Næringsli
 2. - Dette er en god langtidsplan for forsvarssektoren og en nødvendig styrking av Forsvaret i lys av den sikkerhetssituasjonen Norge står overfor. Denne langtidsplanen vil gi meg gode muligheter til å utvikle og styrke Forsvaret hvis vi lykkes med gjennomføringen, mener Kristoffersen
 3. Regjeringens langtidsplan for Forsvaret er langt unna forsvarssjefens ønskeliste Forsvarsevnen som gikk tapt ved forliset av «Helge Ingstad» erstattes av ny fartøystruktur fremfor nye fregatter
 4. Her samles artikler fra alle utgivelser av Norges Forsvar. forsvarsplan Av Nils Holme Tidligere adm.dir Forsvarets Forskningsinstiutt Våren 2020 la regjeringen frem Langtidsplan for forsvarssekt-oren, LTP (Prop. 62 S (2019-2020). Den ble.
 5. NTL Forsvar er skuffet over innholdet i den reviderte utgaven av LTP. Etter at Stortinget krevde ompuss av regjerings forlag til langtidsplan, øynet vi et håp om at regjeringen ville fremskynde styrking på personellområdet

Går i gang med ny langtidsplan Forsvarsdepartementet starter nå arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren. Utviklingen av Forsvaret og forsvarssektoren styres etter såkalte langtidsplaner, som gjelder for fire år av gangen. Dagens langtidsplan ble vedtatt i 2016 og gjelder for årene 2017-2020 Nye NATO-tall: Norge brukte 1,8 prosent på forsvar i fjorSendt i returI midten av april sendte regjeringen sin opprinnelige langtidsplan for Forsvaret til Stortinget. Men i stedet for den «vanlige» fireårsplanen fikk Stortinget nå en langtidsplan som strakk seg åtte år fram

Regjeringen får forsvarets langtidsplan i retur fra

Regjeringen legger fram ny langtidsplan for Forsvaret

Langtidsplan for Forsvaret: SV vil styrke et selvstendig forsvar av Norge Uttalelse'vedtatt'av'SVs'landsstyre'10.09.2016'' Regjeringens)forslag)til)langtidsplanfor)Forsvaret)for)perioden201772021behandles)i)Stortinget) høsten2016,)i)entidhvor)det)sikkerhetspolitiske)bildet)er)i)endring.) Forsvaret - langtidsplanen. Langtidsplan for 2017-2020 innebærer en målbevisst prioritering av forsvar og sikkerhet gjennom fireårsperioden 2017-2020, og også videre i et 20-årsperspektiv. Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til formål i langtidsplanen med 2,5 milliarder kroner i 2018 Forsvarets langtidsplan: Hacker-angrepene på Stortinget viser at Gjøvik og Lillehammer blir stadig viktigere for forsvaret av Norg Regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret er et godt grunnlag for et bredt forlik som ikke minst Arbeiderpartiet bør bli med på. Det vil skape troverdig forutsigbarhet for neste. Lysbakken fremmet torsdag et krav om nei til de nye basene i forhandlingene om ny langtidsplan for Forsvaret. - Vi mener at nøkkeloppgaver for forsvaret av Norge skal utføres av det norske.

Langtidsplan for forsvaret - Tu

Trine Skei Grande og Ola Elvestuen la på en pressekonferanse 20. september frem Venstres forslag til langtidsplan for forsvaret. - Våre prioriteringer skiller seg fra regjeringens på en rekke viktige områder, særlig når det kommer til Hæren og Heimevernet, sier Grande Fredag la regjeringen frem forslag til revidert langtidsplan for Forsvaret. Regjeringen foreslår ikke mer personell, men øking av bemanningen på utvalgte områder. Forsvarssjef Eirik. Det frivillige Skyttervesens (DFS) langtidsplan for 2012 - 2016 erstatter tidligere Handlingsplan III (1999 -2002), og de senere års aktivitetsplaner. Langtidsplanen har definert et hovedmål og 6 satsingsområder for organisasjonen. Gjennom en slik oppbygging av langtidsplanen skal tiltakene som igangsettes være målbare Langtidsplan for forsvarssektoren ble fredag lagt fram samtidig som den nye samfunnssikkerhetsmeldingen. - Regjeringen jobber målrettet for å styrke både samfunnssikkerheten og statssikkerheten, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.(Foto: Svein-Arnt Eriksen/Nord universitet) Arbeiderpartiet har gjennom sitt bidrag til forlik om langtidsplan for Forsvaret greid å dreie den i bedre retning for Troms og Nord-Norge som helhet, enn det regjeringen ville.. Vi er imidlertid.

Forsvaret er den militære delen av den norske statsmakten. Forsvaret er organisert som en etat under ledelse av Forsvarsdepartementet.Etaten ledes av en forsvarssjef med ansvar for det militære kommandoapparatet, de militære styrkene og støtten av disse. Admiral Haakon Bruun-Hanssen innehar stillingen som forsvarssjef.. Hans Majestet Kongen er, ifølge Grunnloven, den øverste. Langtidsplan for krig. I stedet for å styrke forsvaret av Norge legger den nye langtidsplanen opp til at vi skal fortsette å prioritere angreriger mot andre land og øker faren for at Norge kan bli angrepet av Russland

Hvordan styrke forsvaret av Norge?

Langtidsplan for Forsvarssektoren 2021-2024. Personell er Forsvarets viktigste ressurs. Det er ingen hemmelighet at Forsvaret har hatt bemanningsutfordringer, noe som har gitt en høy merbelastning på gjenværende ansatte. - Etter en rask gjennomgang av Langtidsplanen. Opposisjonen ga forsvarsminister Frank Bakke-Jensens (H) forslag til ny langtidsplan for Forsvaret stryk. Nå har statsråden gjort et nytt forsøk. Av NTB 16. oktober 2020, 09:1

Langtidsplan for Forsvaret - tu

Ny langtidsplan for forsvarssektoren

Langtidsplan - Folk og Forsva

Opptak: Ny langtidsplan for Forsvaret - Folkebladet-T

Statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) legger fram regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret Langtidsplan for forsvaret 2018; Langtidsplan for forsvaret 3 - Jeg trodde virkelig at man måtte ha sex med noen i juryen for å vinne, men da slapp jeg det, og da vet jeg det til neste år, sa Sophie Elise da hun vant kveldens andre pris Sv: Ny langtidsplan for forsvarssektoren Rittmester: Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen. Under riksrevisjonen burde det ligge en liten avdeling som bare jobber med forsvaret, gjerne bemannet med utgående OF og OR som ikke har noe å tape på å påpeke sløs og feil i hele organisasjonen

Forsvarsministeren med revidert langtidsplan: - Fortsatt

Langtidsplan 2020 Her finner du alt du trenger å vite om BFO sitt arbeid på Langtidsplanen BFO sitt arbeid mot langtidsplanen Les også Relaterte nyheter Relaterte lenker Prop. 62 S (2019-2020) Vilje til beredskap - evne til forsva - Norske oppgaver skal ivaretas av det norske forsvaret, sier Lysbakken. - Vi ønsker ikke mer permanent amerikansk aktivitet i Norge. Vi mener at nøkkeloppgaver for forsvaret av Norge skal utføres av det norske Forsvaret, legger han til. Lysbakken fremmet i går et krav om nei til de nye basene i forhandlingene om ny langtidsplan for. Foto: Johan Ludvig Holst/Forsvaret. Regjeringen får gjennomslag for en historisk satsning på Forsvaret. Norge skal være et trygt og godt land. Derfor er det viktig at et stort flertall i Stortinget har sluttet seg til hovedlinjene i regjeringens langtidsplan for Forsvaret. Forsvaret er i dag ikke tilpasset de utfordringene vi står overfor Ny langtidsplan: To punkter bekymrer forsvarssjefen. Regjeringen vil styrke Forsvaret med 16,5 milliarder kroner over de kommende åtte årene. Men forsvarssjefen ba om langt mer penger og folk Her er regjeringens forslag til langtidsplan: Vil ha flere vernepliktige og flere soldater. Flere vernepliktige og 2000 flere fast ansatte i Forsvaret. Det er noen av punktene i regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret

Langtidsplan. De nærmeste årene er det ikke behov for å endre den basestrukturen som er politisk vedtatt i Norge, ifølge forsvarssjefen. Det innebærer at Forsvaret «kraftsamler» på Evenes, Rygge og Ørlandet. Samtidig beholdes Andøya, Bodø, Sola og Værnes som «forsterkningsbaser» Vil regjeringens langtidsplan styrke Forsvaret? Se ny episode av Civitasamtalen med forsker ved FFI og tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen. Les mer » Civitasamtalen: Er Ungarn i ferd med å bli et diktatur Ny langtidsplan for forsvarssektoren: - Endringene ligger for langt fram i tid. Grundig, men med mangler: Daglig leder i UTSYN, Vi må ha et sterkere forsvar, men om vi hele tiden skal tilpasse oss verdensbildet blir vi automatisk liggende på etterskudd Ingen jubel for ny langtidsplan. Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo (Ap) er leder i Forsvarsforum Nord. Han mener den nye langtidsplanen for forsvaret ikke ivaretar landsdelen godt nok. Foto: Lars Åke Andersen. Forsvarforum Nord er ikke imponert over den nye langtidsplanen for forsvaret som ble lagt fram fredag Imidlertid koster et godt Forsvar mye penger. Det må regjering og Stortinget være villig til å bevilge. Dagens forsvar har for store mangler. Derfor må det prioriteres i bruken av penger til forsvaret. Det blir interessant å se hva regjeringen kommer tilbake til Stortinget med når det gjelder nytt forslag til langtidsplan for forsvaret

Forsvarssmell for regjeringen

Langtidsplanen for forsvaret. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har bedt Forsvarssjefen om et fagmilitært råd innen 1. oktober — et sikkerhetsfaglig råd fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NMS) forelå 1. juli — og en uavhengig ekspertgruppe la fram sin rapport på Nobelinstituttet den 28. april 2015 Forsvarets langtidsplan 2021-2024 skal vedtas i Stortinget senere i vår, og planen er gjenstand for stor oppmerksomhet i disse dager. Parat forsvar er ikke fornøyd med innholdet i planen. Langtidsplanen ble belyst i forsvarsdebatten som Parat forsvar og en rekke andre organisasjoner arrangerte i forrige uke , og mandag og tirsdag denne uka er saken oppe til høring i Stortinget Statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) legg fram regjeringa sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret Denne artikkelen fokuserer på rollen til FFIs rapport «Hvordan styrke forsvaret av Norge? - Et innspill til ny langtidsplan (2021-2024)» og forsvarssjefens fagmilitære råd 2019. En mer ustabil verden - Rammevilkårene for fremtidens forsva

langtidsplan for Forsvaret - Senterpartie

Forsvarets grunnmur er satt i stand for å bære et større forsvar og høyere aktivitet. Det er fort gjort å bygge ned Forsvaret, men det tar tid å bygge opp igjen. I 2016 vedtok et flertall på Stortinget dagens Langtidsplan for forsvaret. Utfordringene var store. Det måtte prioriteres. Forsvaret måtte settes i kampklar stand Utvalget utarbeidet den offentlige utredningen «Et styrket forsvar», som ble brukt som grunnlag for den forrige langtidsmeldingen for Forsvaret i perioden 2009 til 2012. Nå går Børresen hardt ut mot regjeringens langtidsplan for Forsvaret, som ble lansert forrige fredag

Forsvarsbudsjettet 2021 - svak start på neste langtidsplan

Regjeringen får ikke flertall i Stortinget for sin nye langtidsplan for Forsvaret. Av Stine Strander Mandag 18.05 2020. Del. Fremskrittspartiet har i kveld bestemt seg for å gå sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om å sende planen tilbake til regjeringen Forsvarets langtidsplan 2021-2024 skal vedtas i Stortinget senere i vår, og planen er gjenstand for stor oppmerksomhet i disse dager. Parat forsvar er ikke fornøyd med innholdet i planen

Ny langtidsplan for forsvarssektoren: God pla

- Det farligste for Forsvaret er en overambisiøs struktur som ikke blir finansiert, sier Solberg til NTB. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avviser at han har overhørt forsvarssjefens råd: - Vi legger fram en langtidsplan som er i balanse personellmessig, kapasitetsmessig og økonomisk, sier han til NTB Det fremgår av forslaget til langtidsplan for Forsvaret, at begge disse miljøene skal legges ned, eller i beste fall skjæres ned til ingen driftsverdi for basene. Dette skal heller ikke være til gunst for de som i dag nytter disse basenes tjenester Regjeringen har nettopp fått ompuss på sitt forslag til ny Langtidsplan for Forsvaret (LTP). Stortinget var ikke fornøyd med regjeringens svar på samtidens sikkerhetsutfordringer, og forslag til ny LTP var i realiteten en videreføring av gjeldende plan fra 2016 Fortsatt uavklart langtidsplan for Forsvaret. Det er fremdeles uvisst om de parlamentariske lederne på Stortinget vil komme til enighet om et bredt forsvarsforlik. Av Finn Irgens Myking Fredag 04.11 2016. Del. Utenriks- og forsvarskomiteen har frist på seg til i dag med å levere sin innstilling om langtidsplanen for Forsvaret

Forsvarsministeren: – Nerdenes revansje i ForsvaretLangtidsplanen for forsvarssektoren er vedtattRegjeringens plan: Slik blir det nye Forsvaret – VG
 • Fredag jaa9 onklp.
 • Eurospar tromsø kvaløysletta.
 • Ball gown.
 • Speed dating oslo 2018.
 • Barium periodensystem.
 • Golf sportsvan preisliste pdf 2015.
 • Recall wesley snipes.
 • Uml arrows.
 • Full moon november 2017.
 • Verdens største bilfabrikanter.
 • Burghausen cancer.
 • Floanbunad historie.
 • Taylor swift online store.
 • New energie erfahrungen.
 • Roadbike magazin.
 • Especialidades clinico quirurgicas.
 • Nonstop kake.
 • Wer war auf meinem facebook profil nicht freunde.
 • Pensamientos a la virgen maria.
 • Fotocollage zahl 70.
 • På vei kapittel 6.
 • Å ta på fransk.
 • Igroom.
 • Langtidsplan for forsvaret.
 • 30mm vulcan.
 • Helstekt rådyrlår kjernetemperatur.
 • Grundschrift übungsmaterial.
 • Armie hammer social network.
 • Allergivennlige katteraser.
 • Ac ledd luksasjon operasjon.
 • Trådløs projektor.
 • Tanzschule schweinfurt.
 • Disney movies list by year.
 • Hva er ekspirasjon.
 • Metal festival norge.
 • Office pictures manager.
 • Zink maximale tagesdosis.
 • Kress online shop.
 • Bröstförstoring 350cc runda.
 • Der herr der ringe die gefährten movie4k.
 • Pummeleinhorn ausmalbilder zum ausdrucken.